Czy wiesz, jak odporne rodziny radzą sobie razem?

Odporne rodziny są w stanie radzić sobie w stresujących sytuacjach bez niszczenia więzi i dysfunkcji. Dowiedz się więcej na ten temat z naszego artykułu.
Czy wiesz, jak odporne rodziny radzą sobie razem?
Elena Sanz Martín

Napisane i zweryfikowane przez psycholog Elena Sanz Martín.

Ostatnia aktualizacja: 22 grudnia, 2022

Każda rodzina jest inna. Jest jednak jeden ważny punkt, który odróżnia niektóre rodziny od innych, a mianowicie sposób, w jaki radzą sobie z przeciwnościami losu. W obliczu niepowodzenia niektórzy ludzie są bardziej zjednoczeni niż kiedykolwiek, podczas gdy inni się prawie całkowicie załamują. Tak więc odporne rodziny to te, które są w stanie przetrwać razem.

Odporność to umiejętność stawiania czoła przeciwnościom losu, a nawet wychodzenia z nich silniejszym. Niestety, wszystkie rodziny w pewnym momencie doświadczają nieszczęść i różnych doświadczeń, które podważają ich możliwości. A to, jak na nie zareagują, określa stopień ich odporności.

Wszystkie rodziny borykają się z problemami

Trudności, jakie mogą napotkać rodziny, są bardzo zróżnicowane. Niektóre będą musiały radzić sobie z przewlekłymi i codziennymi stresującymi sytuacjami, jak na przykład:

 • Ubóstwo i brak środków ekonomicznych.
 • Przewlekła choroba lub niepełnosprawność któregokolwiek z jej członków.
 • Problemy z alkoholizmem lub innym rodzajem uzależnienia u któregokolwiek z członków rodziny.
Dwóch mężczyzn niosących na plecach uśmiechnięte dzieci.

Z drugiej strony inne rodziny mogą cierpieć okazjonalnie, ale na naprawdę poważne sprawy, takie jak:
 • Poważna choroba.
 • Śmierć członka rodziny.
 • Wykorzystywanie seksualne w rodzinie.
 • Narażenie na traumatyczne wydarzenia, takie jak klęski żywiołowe, rabunki lub wypadki.

W każdym razie te doświadczenia wstrząsną normalnością rodziny. Będą narzucać nadmierny stres, który będzie wymagał od niej wykorzystania wszystkich zasobów osobistych, jakimi dysponują. Aby wyzdrowieć, rodzina będzie musiała się zreorganizować i być elastyczną na tyle, aby znaleźć rozwiązanie.

W przeciwnym razie kryzys nasili się i stanie się chroniczny, niszcząc każdą osobę w rodzinie i łączące ją więzi emocjonalne.

Co charakteryzuje odporne rodziny?

Ponieważ nie można zapobiec występowaniu tych niepowodzeń lub trudności, kluczem do utrzymania i wzmocnienia rodziny w obliczu przeciwności jest odporność. W związku z tym elastyczne  i odporne rodziny wykazują dwa rodzaje zalet, które omówimy poniżej:

Czynniki ochronne

Po pierwsze, dysponują czynnikami ochronnymi, które minimalizują wpływ doświadczanego stresu. Są to proste nawyki lub sposoby nawiązywania kontaktów, które sprawiają, że rodzina jest silniejsza i mniej podatna na problemy. Na przykład takie rodziny:

 • Mają tendencję do wspólnego spędzania czasu. Dzielą się nim i współistnieją z harmonią i miłością.
 • Mają rutyny i tradycje rodzinne, które zapewniają poczucie jedności i przynależności. Jej członkowie czują się częścią czegoś większego niż oni sami, są częścią grupy, w której mają swoje miejsce. To jest coś, co niewątpliwie zapewnia bezpieczeństwo i spójność.
 • Organizują uroczystości rodzinne, w których celebrują osiągnięcia i są wdzięczni za obecność innych.

Procesy regeneracji

Jednocześnie odporne rodziny są w stanie odpowiednio działać, gdy pojawia się kryzys. Wykorzystują wszystkie swoje zasoby do pracy, zdobywają nowe umiejętności lub proszą o pomoc w razie potrzeby w odzyskaniu dobrego samopoczucia. Na przykład takie rodziny:

Rodzina mieszana kulturowo.
 • Komunikują się asertywnie i z szacunkiem, dzielą się swoimi punktami widzenia i uwzględniają nawzajem swoje opinie.
 • Są jeszcze bardziej zjednoczone, gdy uderza je życie oraz koncentrują swoje wysiłki na wspieraniu się nawzajem. Zawsze pamiętają, że są zespołem i pracują razem.
 • Rozwijają i utrzymują optymistyczne spojrzenie, skupiają się na znajdowaniu pozytywnych aspektów i cieszą się sobą nawzajem tak bardzo, jak to możliwe.
 • Zwracają się do swojej własnej społeczności, aby uzyskać wsparcie emocjonalne, logistyczne i inne. Polegają na rodzinie i przyjaciołach, aby pomóc im lepiej radzić sobie z niekorzystną sytuacją, przez którą przechodzą.

Odporne rodziny radzą sobie razem

Odporność nie jest pojęciem wyłącznie dla rodziny, ale w dużej mierze zależy od indywidualnej odporności. Dlatego też z jednej strony ważne jest, aby każdy członek miał niezbędne zasoby osobiste do radzenia sobie ze stresem, aby był w stanie się komunikować i zachować elastyczność.

Z drugiej strony konieczne jest, aby dynamika rodziny była zdrowa, aby wszyscy jej członkowie słuchali, wspierali i motywowali się nawzajem.

Odporne rodziny umożliwiają nadanie znaczenia temu, co się wydarzyło (chorobie, śmierci, ubóstwu itp.) i pójście naprzód z większą siłą. Ta rodzinna umiejętność, jeśli nie jest jeszcze dostępna, może być rozwijana. I jest to wysoce zalecana opcja, ponieważ pozwala nam chronić integralność i szczęście rodziny, gdy uderza w nią stres.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.


 • Gómez, E., & Kotliarenco, M. A. (2010). Resiliencia Familiar: un enfoque de investigación e intervención con familias multiproblemáticas. Revista de psicología19(2), 103-131.
 • Ramírez-Osorio, P., & Hernández-Mendoza, E. (2012). Resiliencia familiar, depresión y ansiedad en adolescentes en situación de pobreza. Revista de Enfermería del Instituto Mexicano del Seguro Social20(2), 63-70.

Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.