Czy wiesz co to jest kangurowanie? Poznaj jego zalety!

Czy wiesz, czym jest kangurowanie? Zapewnia ono dzieciom zdrowie, a matkom spokój. To potwierdzone informacje. Dowiedz się więcej!
Czy wiesz co to jest kangurowanie? Poznaj jego zalety!
María José Roldán

Napisane i zweryfikowane przez psycholog pedagogiczny María José Roldán.

Ostatnia aktualizacja: 21 grudnia, 2022

Kangurowanie to coraz popularniejsza metoda zajmowania się noworodkiem. Dotyczy ona nie tylko wcześniaków. Matka odczuwa silną więź z dzieckiem, a jej charakter i intensywność bywa różna, zależnie od osoby. Wiele dzieci jednak cierpi z powodu niedostatecznej bliskości z rodzicami.

Przekłada się to na pogorszenie wyników w nauce lub nawet depresję wskutek braku dobrego kontaktu z rodzicami.

Najprostszym sposobem na budowanie więzi z dziećmi jest rozpoczęcie w dniu ich przyjścia na świat. Warto utrzymywać kontakt “skóra do skóry” z noworodkiem, powinna to robić zarówno matka jak i ojciec. Wtedy właśnie rozpoczyna się budowanie relacji na całe życie.

Czy wiesz jakie zalety ma kangurowanie? Dowiedz się, by zapewnić swojemu dziecku możliwie najlepszą opiekę.

Regulacja temperatury

Gdy dziecko znajduje się w macicy, regulowanie temperatury nie jest konieczne. Trzeba o nie natomiast zadbać po narodzinach. Najlepszym na to sposobem jest kontakt skóra do skóry z matką, gdyż jej powierzchnia ma taką samą temperaturę jak wnętrze macicy.

Natura jest bardzo mądra – zapewnia w ten sposób dziecku możliwość lepszego przystosowania się do otoczenia.

Kangurowanie służy dzieciom

Kontakt skóra do skóry zaleca się nie tylko matkom, ale także ojcom. Dzięki niemu mają szansę na budowanie bliskiej więzi i zapewnianie dzieciom poczucia bezpieczeństwa.

Kangurowanie z ojcem

Stymulacja rozwoju mózgu

Kangurowanie to najlepsza metoda stymulacji mózgu noworodków. Istnieją badania potwierdzające, że dzieci poddawane jej po narodzinach w wieku 15 lat cechowały się bardziej zaawansowanym rozwojem intelektualnym (zarówno wcześniaki jak i dzieci narodzone w terminie) niż noworodki, które umieszczono w inkubatorach.

Dzięki kangurowaniu dziecko lepiej śpi, stabilizuje się praca jego serca oraz więcej tlenu dociera do tkanek, co przekłada się na lepszy rozwój mózgu.

Lepszy sen

Dzieci kangurowane lepiej śpią niż dzieci przebywające w inkubatorze. Dzięki kontaktowi skóra do skóry, czują się bezpieczniej.

Przyrost wagi

Regulacja temperatury zapośredniczona przez kontakt ze skórą matki sprawia, że dziecko nie musi zużywać energii na ogrzewanie się i może wykorzystać ją do wzrostu.

Co więcej, kontakt skóra do skóry pozwala dziecku na wdychanie zapachu matki i rozpoznawanie położenia brodawki, dzięki czemu proces karmienia rozpoczyna się szybciej i wydzielane jest więcej mleka.

Małe dziecko

Redukcja stresu

Noworodki doświadczają stresu podczas porodu, gdyż wydostają się z ciepłej i bezpiecznej macicy w nieznane, pełne hałasów i zmian temperatury otoczenie. Już 10 minut kontaktu skóra do skóry z matką powoduje obniżenie poziomu kortyzolu we krwi dziecka, zwiększenie poziomu oksytocyny i przejście w stan spokoju i zadowolenia.

Kangurowanie ma zatem wiele zalet. Dlatego też rodzice powinni stosować tę metodę i interesować się jej prawidłowym wdrażaniem.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.


  • Anisfeld F, Lipper E. (1983). Early contact, social support and mother-infant bonding. Pediatrics 1983; 72:79-83.
  • Closa R, Moralejo J, Ravés M, Martínez MJ, Gómez A. (1998). Método canguro en recién nacidos prematuros ingresados en una Unidad de Cuida- dos Intensivos Neonatal. An Esp Pediatr 1998; 49: 495-8.
  • Guerrero, M. D. (2005). El método canguro. Canarias pediátrica, 29(1), 17-22. http://portal.scptfe.com/wp-content/uploads/2017/09/Metodo_canguro.pdf
  • Monasterolo, R. C. (1998). Método canguro en sala de partos en recién nacidos a término. An Esp Pediatr, 48, 631-633. http://www.aeped.es/sites/default/files/anales/48-6-12.pdf

Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.