Bliskość jest kluczowa dla rozwoju dziecka

W tym artykule wyjaśnimy czym jest bliskość i dlaczego jest ona konieczna dla prawidłowego rozwoju Twojego dziecka – zarówno emocjonalnego jak i fizycznego.
Bliskość jest kluczowa dla rozwoju dziecka
María Alejandra Castro Arbeláez

Napisane i zweryfikowane przez psycholog María Alejandra Castro Arbeláez.

Ostatnia aktualizacja: 08 października, 2018

Małe dzieci potrzebują obecności rodziców by prawidłowo się rozwijać. Jeśli oddzieli się maleństwo od matki i ojca, rośnie prawdopodobieństwo wystąpienia problemów behawioralnych bądź stanów lękowych. To właśnie dlatego bliskość jest kluczowa.

W obecnych czasach rodzice na pierwszym miejscu stawiają spontaniczne, naturalne wychowanie oparte właśnie o bliskość – nazywa się je zresztą rodzicielstwem bliskości. Wiemy już więcej o korzyściach jakie podejście to niesie dla dziecka oraz jego relacji rodzinnych.

Czym jest bliskość?

Bliskość i przywiązanie to szczególny rodzaj związku, który dziecko rozwija z niewielką liczbą wybranych osób.

To dodatkowa więź, powstająca pomiędzy maluchem a każdą z tych osób. Więź ta popycha go do szukania bliskości fizycznej i bezpośredniego kontaktu z osobami, do których jest przywiązany.

To także wrodzona technika szukania bezpieczeństwa.

Oznaki potrzeby bliskości stają się bardziej znaczące w sytuacjach, które dziecko postrzega jako niebezpieczne, a więc w momentach bólu, choroby lub strachu.

Dzieci wykorzystują płacz jako główny mechanizm zwracania uwagi osób, do których są przywiązane.

Więź dziecka z matką różni się od tej jaka powstaje między maleństwem a ojcem.

Bliskość z matką

Więź emocjonalna pomiędzy matką a dzieckiem rozwija się wcześnie – na długo przed porodem. Dzieje się tak, ponieważ matka odczuwa fizyczną obecność dziecka.

Przeczytaj koniecznie: Moje ciało było twoim schronieniem

Matki które są bardziej wrażliwe na potrzeby dzieci i dostosowują do nich swoje zachowania mają większe szanse na zbudowanie z maluchem silnej więzi bliskości.

To matki, które szybko reagują na sygnały wysyłane przez dziecko i wiedzą kiedy maluch chce jeść a kiedy zaspokoił już głód. Respektują one również potrzeby dziecka związane z rytmem snu i przebudzenia.

Dzieci postrzegają takie matki jako kochające, pogodne i opiekuńcze.

Więź bliskości sprawia, że kiedy dziecko płacze, matka dobrze wie jak je w danej sytuacji utulić i uspokoić.

Bliskość z ojcem

Zazwyczaj więź dziecka i matki jest silniejsza niż ta pomiędzy dzieckiem i ojcem. Obecnie obserwujemy jednak większe zaangażowanie ojców w opiekę nad dziećmi i wychowanie ich.

Ze względu na godziny pracy zawodowej, liczbę dzieci, domowe finanse itp., obowiązki rodzicielskie związane z najmłodszym dzieckiem często dzielone są po równo między oboje rodziców.

Bliskość dziecka i ojca jest równie ważna jak więź z matką.

Czym jest rodzicielstwo bliskości?

Rodzicielstwo bliskości to filozofia opierająca się o zasady teorii przywiązania i psychologii rozwojowej.

Zakłada, że pomiędzy rodzicami i dzieckiem powinna istnieć więź i koordynacja w kontekście jego możliwości i potrzeb na każdym etapie rozwoju.

Rodzicielstwo bliskości podkreśla następujące zasady:

 • Bezpośredni dotyk
 • Noszenie dzieci na rękach
 • Branie dzieci na ręce zawsze kiedy jest to konieczne
 • Wspólne spanie
 • Pozwalanie dzieciom na odczuwanie ciepła i zapachu ciał rodziców
 • Respektowanie naturalnego rytmu dnia i życia dziecka
 • Niepozwalanie dziecku na płakanie i zasypianie w samotności
 • Rozpoznawanie bolących i problematycznych miejsc w razie choroby
 • Częste, czułe dotykanie dziecka
 • Uczenie dziecka co może a czego nie może zrobić, zgodnie z jego umiejętnościami
 • Zrozumienie, że dzieci nie manipulują ludźmi tak, jak robią to dorośli
 • Pocieszanie dziecka kiedy płacze ponieważ nie może mieć tego, czego chce
 • Tłumaczenie dzieciom wszystkiego nawet, jeśli jeszcze nie są w stanie tego w pełni zrozumieć

Korzyści płynące z bliskości

Rodzimy się ze zdolnością budowania intymnych więzi z osobami, które się nami zajmują i nas chronią.

Bliskość to więź emocjonalna pomiędzy dzieckiem a rodzicami, która odgrywa fundamentalną rolę w tym, jak maluch poradzi sobie z obciążeniem w sytuacji stresu, niepokoju lub choroby.

Główne korzyści płynące ze stworzenia bliskiej więzi z dzieckiem to:

 • Poczucie bezpieczeństwa fizycznego
 • Poczucie bezpieczeństwa emocjonalnego
 • Stymulowanie zmysłów
 • Rzadsze płakanie
 • Łatwiejsze karmienie piersią
 • Wyższa samoocena
 • Większa pewność siebie
 • Pozytywne związki międzyludzkie
 • Zdolność przezwyciężania frustracji
 • Motywacja do nauki
 • Sukcesy w szkole
 • Zdolność rozwiązywania problemów

Podkreślamy, że spędzanie czasu na opiekowaniu się dzieckiem, kontakcie z nim i reagowaniu na jego potrzeby to najlepsza inwestycja jaką rodzice mogą poczynić by zagwarantować maleństwu stabilizację i zrównoważony rozwój.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.


 • Barudy, J., & Dantagnan, M. (2005). Los buenos tratos a la infancia: Parentalidad, apego y resiliencia. Editorial Gedisa.
 • Garrido-Rojas, L. (2006). Apego, emoción y regulación emocional. Implicaciones para la salud. Revista latinoamericana de psicología, 38(3), 493-507. https://www.redalyc.org/pdf/805/80538304.pdf
 • Marrone, M., Diamond, N., Juri, L., & Bleichmar, H. (2001). La teoría del apego: un enfoque actual. Madrid: Psimática.
 • Mosquera D, Gonzalez, A (2009) Escala de Apego y Patrones Relacionales.
 • Mosquera, D., & González, A. (2013). Del apego temprano a los síntomas del trastorno límite de personalidad. Revista Digital de Medicina Psicosomática y Psicoterapia, 3(3), 1-33. http://www.psicociencias.com/pdf_noticias/Apego_y_TLP.pdf
 • Shaffer, D. R., & del Barrio Martínez, C. (2002). Desarrollo social y de la personalidad. Madrid: Thomson.

Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.