Rozwój językowy dziecka – jak możesz go wspomagać

· 8 lipca 2018

Rozwój językowy jest czymś, co wspomagają wszyscy rodzice, chociaż czasami nawet nie zdają sobie z tego sprawy. Twoje dziecko posiada wrodzone umiejętności niezbędne do nabycia języka. Rozwój ten będzie samoistny, stopniowy, a przede wszystkim skuteczny.

Jeśli jednak wiesz jak, możesz wspomóc rozwój językowy uzyskując korzystne rezultaty. Przejęcie języka można opisać w następujący sposób: język ludzki jest procesem.

Pochodzi z myśli i przypisuje wartości językowe do informacji otrzymywanych przez zmysły. W konsekwencji większość osób już od urodzenia jest w pełni wyposażona do przyswojenia języka ojczystego. Chociaż język obejmuje różne aspekty, to główna komunikacja między ludźmi odbywa się z wykorzystaniem mowy.

Nauka komunikacji za pomocą języka wspólnego z otaczającymi nas ludźmi jest wyzwaniem, przed którym stajemy w pierwszych latach życia. Rozwój mowy jest jednak procesem, który trwa latami i dojrzewa wraz z naszym rozwojem. W tym sensie najpierw poznajemy podstawowe elementy systemu lingwistycznego. Dopiero później przechodzimy do kwestii znaczeń i pragmatycznego wykorzystania języka.

Dziecko z książką

Elementy rozwoju językowego

Proces rozwoju języka można podzielić na trzy podstawowe elementy: formę, treść i zastosowanie. Gdy rodzice są w stanie rozpoznać etap rozwoju języka, w którym znajduje się ich dziecko, mogą świadomie uczestniczyć w tym procesie.

Forma

Jest to jeden z najtrudniejszych elementów do zidentyfikowania, ponieważ jest całkowicie abstrakcyjny. Wiemy jednak, że rozwija się on w okresie od urodzenia do pięciu lub sześciu lat. Gdy dziecko jest na etapie internalizacji formy języka, eksperci zalecają pomaganie mu w rozpoznawaniu podstawowych połączeń gramatycznych, dźwięków, sylab i słów.

Treść

Ta koncepcja wskazuje, że dziecko osiągnęło postęp wykraczający poza uczenie się dźwięków i łańcuchów fonicznych. Osiągnięcie tego punktu oznacza, że dziecko zna większość zakresu treści leksykalnych, z którymi się spotyka. Znaczy to, że zna znaczenie większości słów, które słyszy.

Mama czyta książkę dziecku wspomagając jego rozwój

Zastosowanie

Ten element może zająć więcej czasu. Ustanowienie odpowiedniego zastosowania systemów leksykalnych wymaga zaawansowanej wiedzy semantycznej. Dzięki nabyciu pragmatyki jednostka jest gotowa zrozumieć pośrednie formy języka, takie jak ironia, humor czy dwuznaczności. Pozwala to także dziecku ocenić, czy dane wyrażenie jest odpowiednie, i dostosować język do sytuacji.

Jak możemy wspomóc rozwój językowy?

Mimo że opisaliśmy je osobno, to etapy te wzajemnie się przenikają: forma, treść i zastosowanie. Aby pomóc w rozwoju tych faz, pomijanie czegokolwiek lub przechodzenie zbyt szybko do kolejnej fazy nie jest dobrym pomysłem. Nie powinnaś pomijać informacji, które mogą być przydatne dla dziecka, gdy rozwijają się jego zdolności poznawcze.

Mama mówi do dziecka

Wspomaganie rozwoju językowego

  • Rozmawiaj z dzieckiem przez cały czas. Twoja komunikacja z nim powinna rozwijać się przez lata.
  • Używaj odpowiedniego tonu głosu: nie za głośno lub za cicho, wesoło i wyraziście, z okrzykami i pytaniami.
  • Włącz gesty i upewnij się, że dziecko patrzy. W ten sposób zacznie wybierać wyrażenia, których używasz, a także mowę. Bądź świadoma ruchów ust, które sprawiają, że dźwięki łatwiej powtarzać.
  • Kiedy dziecko wydaje pierwsze dźwięki, ważne jest, aby odpowiadać, powtarzać i angażować się w te krótkie rozmowy.
  • Czytanie opowiadań to dobry sposób na uświadomienie maluchom form języka i przygotowanie ich do treści.
  • Nawet jeśli nie słyszałeś, jak Twoje dziecko mówi pełne słowa, ono rozumie, co słyszy, szczególnie gdy używasz prostych wyrażeń. Nadszedł czas, aby przekazać mu wiadomości i nauczyć go słownictwa.
  • Nigdy nie jest złym pomysłem wyjaśnianie rzeczy, które dziecko widzi wokół siebie. Kiedy zobaczysz coś interesującego w otoczeniu, przekaż mu informacje na ten temat.
  • Odnosząc się do otoczenia, słuchaj i odpowiadaj. Wszystko to pomaga poprawić jakość mowy. Wprowadzaj poprawki taktownie. To najlepsze narzędzia do nauki języka.