Techniki na uśmierzenie bólu podczas porodu

Techniki na uśmierzenie bólu podczas porodu

Ostatnia aktualizacja: 21 grudnia, 2022

Dla wielu samo myślenie o porodzie przeraża. Ból jest prawdziwy i intensywny. Dobra wiadomość jest taka, że Twoje ciało może go przezwyciężyć. Istnieją jednak techniki na uśmierzenie bólu podczas porodu i ułatwienie rozwarcia.

Moja mama zawsze mi powtarzała, że podczas porodu, “odczuwasz tylko jeden ból”. Chciała przez to powiedzieć, że na podstawie swojego doświadczenia, ból jest intensywny, ale szybko przechodzi.

Jeżeli interesują Cię techniki na uśmierzenie bólu podczas porodu, koniecznie przeczytaj ten artykuł.

Choć każdy poród jest inny, eksperci twierdzą, że istnieją dwa etapy, każdy związany z innym rodzajem bólu.

Pierwszy rodzaj bólu ma miejsce podczas okresu rozwarcia, nazywany bólem instynktownym. Jego intensywność powiązana jest bezpośrednio z naciskiem spowodowanym przez skurcze.

Drugi etap bólu to czas porodu. Skurcze są sprzężone z intensywnym bólem somatycznym. Według protokołu porodowego sporządzonego przez Hiszpańskie Towarzystwo Ginekologiczno – położnicze (SEGO), spowodowane jest to przez nacisk główki dziecka na miednicę.

Metody uśmierzania bólu podczas porodu

Techniki na uśmierzenie bólu przybierają rozmaite formy. Wyżej wspomniany dokument wyjaśnia, że istnieją dwie metody uśmierzania bólu podczas porodu – farmakologiczna i niefarmakologiczna.

Metody niefarmakologiczne o udowodnionej skuteczności:

  • Wsparcie partnera podczas porodu
  • Zastrzyk pod skórę sterylnej surowicy
  • Zanurzenie w wodzie

Metody niefarmakologiczne bez ostatecznego dowodu skuteczności:

Efektywne metody farmakologiczne:

  • Znieczulenie inhalacyjne
  • Pozajelitowe techniki na uśmierzenie bólu (domięśniowe lub dożylne)
  • Blokada kregowa (zewnątrzoponowa lub podpajęczynówkowa)
  • Znieczulenie ogólne

Zanim wyjaśnimy kilka z technik na uśmierzenie bólu podczas porodu, spójrzmy na kilka sposobów wspomagających rozwarcie. Ta informacja pochodzi z dokumentów naukowych, jak SEG, Przewodnik Medycznej Opieki dla Naturalnie Rodzących.

Kobieta w zaawansowanej ciąży

Techniki wspomagające rozwarcie

Coraz intensywniejsze i częstsze skurcze są zwykle pierwszym sygnałem, że zaczął się poród. Dzięki tym skurczom, będziesz świadoma, tego, co się dzieje i będziesz mogła podjąć najlepszą dla siebie decyzję.

Twoja szyjka macicy stopniowo rozkurcza się i rozszerza. Dlatego skurcze będą się stawały coraz bardziej rytmiczne i bolesne.

Podczas okresu rozwarcia, eksperci zalecają poruszanie się, zamiast leżenia. W tym czasie możesz przybrać pozycję, która będzie dla Ciebie najbardziej wygodna.

Wskazane jest również picie czystych płynów (woda, soki przecierowe, herbata, kawa lub napój izotoniczny). Napoje izotoniczne będą najlepszym rozwiązaniem. Nie tylko nawodnią Cię, ale także dostarczą małe ilości glukozy, która zapobiega ketozie.

Niektóre pozycje, takie jak wstawanie, kucanie, siedzenie lub leżenie na boku, mogą być bardziej wygodne. Pomogą także uniknąć ciągłego leżenia na plecach. Te pozycje wiążą się z krótszym okresem porodu.

Dodatkowo kobiety, które przyswoiły sobie pozycje klęczącą, określiły ją jako najlepszą podczas porodu. Według Przewodnika Naturalnych Narodzin, zgłosiły również mniejszy poziom bólu lędźwiowego i kroczowego po porodzie. 

Inna metoda to ułożenie ciepłego okładu na krocze podczas porodu i unikanie masażu krokowego .

Radość po porodzie

Łagodzenie bólu podczas porodu

Jedną z najbardziej efektywnych niefarmakologicznych metod uśmierzania bólu podczas porodu jest wsparcie partnera. Może to brzmieć niedorzecznie, ale ma naukowe potwierdzenie.

Jak podają badania Cochrane z 2006 roku, stała pomoc partnera podczas całego porodu jest skuteczną metodą na złagodzenie bólu związanego z narodzinami. Stwierdzono to na podstawie 15 badań, przeprowadzonych na około 12 791 kobietach.

Jednym z głównych wniosków, jest fakt, że kobiety, które miały ciągłe wsparcie ze strony partnera, mniej potrzebowały analgezji. Były też bardziej zadowolone z doświadczenia porodu. Wśród tych kobiet było te z mniej porodów kleszczowych.

Towarzystwo podczas narodzin daje poczucie bezpieczeństwa. Pozwala lepiej znieść ból związany ze skurczami i ułatwia poród. Jednakże, powinnaś bardzo ostrożnie wybrać osobę, która ma Ci towarzyszyć.

Osoba, która ma być przy Tobie podczas porodu, musi wiedzieć, jak chcesz rodzić. Powinna być w stanie udzielić Ci wsparcia, opieki i dodać otuchy na każdym etapie tego procesu. Nie może to być osoba, która pod wpływem emocjonalnie doniosłej chwili, będzie zbyt nerwowa lub poczuje się przytłoczona.

Inną z niefarmakologicznych metod łagodzenia bólu porodowego jest akupunktura. Metoda ta nie ma jednak ostatecznie potwierdzonych badań na skuteczność. Jednakże przeprowadzono szereg ekspertyz, które podkreślają korzyści płynące z akupunktury podczas porodu. Wynika z nich, że ma ona około 63% skuteczności i do 94% redukuje ból w stosunku do innych form znieczulenia.

Techniki na uśmierzenie bólu – znieczulenie kręgowe

Jedną z najbardziej efektywnych metod farmakologicznych uśmierzających ból porodowy jest znieczulenie kręgowe. Przynosi ulgę podczas porodu i chwili rozwiązania ciąży.

Ma ono silniejszy efekt niż inne układowe środki przeciwbólowe i jest niezwykle bezpieczne. Z tego powodu jest to najpopularniejsza metoda łagodzenia bólu podczas porodu. Powinna być dostępna dla wszystkich rodzących kobiet.

Specjaliści twierdzą, że jest to najskuteczniejsza i najbezpieczniejsza forma znieczulenia. Powinna być dawana na żądanie, o ile nie ma przeciwskazań.

W niektórych sytuacjach, przynosi również inne korzyści, których pozostałe metody znieczulenia nie dają. Dlatego jest szczególnie polecana. Położna powinna przekazać przyszłej mamie wszelkie informacje na ten temat, aby ta mogła podjąć odpowiednią decyzję.

Znieczulenie wewnątrzoponowe jest najbardziej przebadaną i powszechnie dostępną formą na złagodzenie bólu podczas porodu. Jednakże, jeśli zdecydujesz się na ten środek, nie będziesz w stanie odczuwać skurczów, więc będzie trzeba Cię instruować, kiedy masz przeć.


Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.