Uraz mnogi u kobiet i ciąża: co je łączy?

Uraz mnogi u kobiet i ciąża: co je łączy?
Miriam Barriga Sánchez

Napisane i zweryfikowane przez pielęgniarka Miriam Barriga Sánchez.

Ostatnia aktualizacja: 21 grudnia, 2022

Uraz mnogi jest coraz częściej łączony z ciążą ze względu na aktywność zawodową kobiet w ciąży oraz ich sposób poruszania się. Czytając dzisiejszy artykuł dowiesz się więcej o tym połączeniu.

Uraz mnogi coraz częściej łączy się z ciążą, ponieważ wiele kobiet pracuje prawie aż do porodu. Poza tym wiąże się również z czasem spędzanym w samochodzie.

Połączenie tych czynników doprowadziło do częstszego występowania urazów położniczych, co wywiera wpływ na stan matki i dziecka.

Kobiety ciężarne mają inne cechy fizyczne i fizjologiczne niż kobiety, które nie są w ciąży. Dlatego też należy wiedzieć w jaki sposób należy jak najlepiej leczyć uraz mnogi w ciąży.

Uraz mnogi i ciąża

Urazy stały się główną przyczyną śmierci nie wywołanej komplikacjami w ciąży. Nierozerwalnie związane ze sobą matka i dziecko mogą cierpieć z powodu uszkodzeń wynikających z samych urazów i ciąży.

Zmiany anatomiczne i fizjologiczne, które zachodzą w ciele kobiety w trakcie ciąży, mogą zmienić odpowiedzi Twojego ciała na urazy. Dlatego też na skutki urazu mnogiego w ciąży wpływają następujące czynniki:

Kobieta w ciąży trzymająca się za brzuch - uraz mnogi w ciąży
 • Zaawansowanie ciąży,
 • Rodzaj i dotkliwość urazu,
 • Zmiany zachodzące w płodzie lub łożysku.

Z zasady na pierwszym miejscu stawia się zdrowie matki. Kiedy jej stan zostanie ustabilizowany, będzie w stanie lepiej troszczyć się o swoje dziecko w późniejszym czasie.

Układ krążeniowy

Ze względu na zmiany zachodzące w trakcie ciąży kobiety w ciąży mają więcej krwi. Dlatego też tak ważne jest kontrolowanie krwawienia wewnętrznego, które może pojawić się w wyniku urazu.

Ten wzrost objętości krwi oznacza, że mija dłuższy czas, zanim matka wejdzie stan szoku. Z kolei dziecko zacznie o wiele szybciej tracić tlen. Właśnie dlatego chociaż utrata krwi nie wydaje się wywierać wpływu na stan matki, to i tak należy szybko podjąć odpowiednie działania.

Organy kroczowe

Po doznaniu urazu trzeba również poszukać ewentualnych urazów w waginie, kroczu i odbycie. Ich występowanie może sugerować, że istnieją problemy w obszarze położniczo-ginekologicznym.

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (CPR)

W przypadku konieczności przeprowadzenia CPR u kobiet w ciąży istnieje wiele kontrowersji odnośnie tego, kiedy należy wykonać cesarskie cięcie, jeśli CPR nie zadziała. Niektórzy twierdzą, że trzeba je wykonać po upłynięciu określonego czasu od resuscytacji, inni zaś sugerują przeprowadzanie tych dwóch czynności w tym samym czasie.

W celu podjęcia decyzji należy wziąć pod uwagę inne czynniki. Na przykład trzeba sprawdzić, czy płód ma ponad 24 tygodnie, jaki jest stan matki, itp.

Urazy penetrujące

Kiedy płód rośnie w macicy, sprawia, że organy się przesuwają. Dlatego też zwiększa się ryzyko uszkodzenia płodu i zmniejsza się ryzyko uszkodzenia organów matki.

Mięśnie macicy, płyn owodniowy oraz płód mogą pochłonąć dużą energię pochodzącą od penetrującego obiektu. Tym samym minimalizują uszkodzenia innych organów.

Uraz mnogi i ciąża: urazy typowe dla kobiet w ciąży

Istnieją określone urazy, które przydarzają się jedynie kobietom w ciąży dotkniętym urazem mnogim.

Uraz maciczny

Uderzenie w macicę może wywołać przerwanie mięśni macicy. Nazywamy ją myometrium. Poza tym reszta warstw będzie znajdowała się w złym stanie, zarówno dla matki, jak i dla dziecka.

Rozerwanie macicy może być całkowite lub nie. Do jego objawów zaliczamy:

Kobieta w ciąży na kanapie
 • Spadek tętna dziecka,
 • Ból brzucha,
 • Mniejsze skurcze lub ich brak (jeśli wcześniej się pojawiały),
 • Częstoskurcz u matki lub niskie ciśnienie tętnicze z powodu utraty krwi,
 • Krwawienie z pochwy,
 • Krwiomocz (krew w moczu),
 • Obniżenie się pozycji płodu, jeżeli płód przesunął się do jamy brzusznej.

Leczenie w przypadku rozerwania macicy koncentruje się na stabilizacji stanu matki oraz stosowaniu znieczulenia. Poza tym może okazać się konieczne przeprowadzenie operacji (laparotomii), aby wyjąć płód.

Skurcze macicy

Skurcze macicy mogą pojawić się przed wejściem w fazę porodu. Może do nich dojść po urazie, w stresujących sytuacjach, gdy jesteś odwodniona, itp. To najczęstszy problem położniczy pojawiający się w wyniku urazu.

Istnieje wiele różnych podejść, które zależą od stanu matki i dziecka. Każda sytuacja jest inna. Na przykład zależy od tego, czy jest wystarczająco dużo płynu owodniowego czy też nie, w którym tygodniu ciąży jest kobieta, jaki jest stan płodu matki i dziecka, oraz innych kwestii. Lekarz może:

 • Monitorować stan matki i dziecka,
 • Podać leki położnicze, aby zatrzymać skurcze,
 • Zezwolić na przeprowadzenie porodu,
 • Sprawdzić nastawienie ciężarnej.

Oderwanie łożyska

Uraz mnogi w ciąży może wywołać oderwanie łożyska. To częściowe lub całkowite odklejenie łożyska zanim dziecko się narodzi, które zachodzi po 20. tygodniu ciąży.

Ta sytuacja jest wymaga natychmiastowej pomocy lekarskiej, ponieważ łożysko to organ, który dostarcza dziecku składniki odżywcze i tlen. Jeżeli oderwie się całkowicie, dziecko przestanie otrzymywać krew.

Pośród jednych z głównych objawów znajdziemy:

 • Niedotlenienie płodu,
 • Krwawienie, widoczne lub wewnątrzmaciczne,
 • Ból brzucha,
 • Skrzepy krwi formujące się w całym ciele,
 • Szok i inne komplikacje.

Leczenie stosowanej sytuacji polega głównie na upewnieniu się, że stan matki jest stabilny. Poza tym kładzie się również nacisk na przeprowadzenie porodu, naturalnego lub w formie cesarskiego cięcia.

Krwawienie matczyno-płodowe

Przedostawanie się krwi płodowej do organizmu matki zdarza się częściej u kobiet, które ucierpiały z powodu urazu. Oto niektóre z jego konsekwencji:

 • Konflikt serologiczny u matek z krwią Rh- i dzieci z krwią Rh+,
 • Arytmia,
 • Anemia,
 • Śmierć płodowa ze względu na znaczną utratę krwi.

Aby uniknąć konfliktu serologicznego, każda kobieta z krwią Rh- otrzyma immunoglobuliny Rh. Poza tym lekarze sprawdzą stan matki i dziecka, aby zdecydować, co należy robić dalej.

Przedwczesne przerwanie membran

W tym przypadku worek owodniowy nagle pęka jeszcze przed porodem. Specjalista weźmie pod uwagę następujące kwestie i zdecyduje, co należy zrobić:

Szczęśliwa kobieta w ciąży z partnerem

Uraz mnogi i ciąża: uszkodzenia płodu

Podczas urazu, do którego dochodzi w trakcie ciąży, zagrożone jest również zdrowie płodu. Jeden z problemów, który może się pojawić, oczywiście oprócz tych wcześniej wspomnianych, to ryzyko rozwoju stanu zagrożenia płodu.

Uraz może odbijać się również na płodzie ze względu na zmiany zachodzące w poziomie tlenu dziecka. Lekarze diagnozują stan zagrożenia płodu stosując monitoring. Do jego objawów zaliczamy:

 • Zmiany zachodzące w tętnie dziecka,
 • Zwolnienie tętna płodu po skurczach macicy.

Końcowe przemyślenia na temat urazu mnogiego i ciąży

Każdy przypadek jest inny, dlatego lekarze muszą indywidualnie ocenić każdą pacjentkę. Poza tym, w zależności od stanu dziecka, mogą być zmuszeni do podjęcia innych działań.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.


 • Domínguez Picón F.M. Traumatismo en el embarazo. (2000). En: Rodríguez Rodríguez J.C. El traumatizado en urgencias: protocolos. 2ª edición. Madrid: Díaz de Santos; 2000. p. 157-168.
 • Mejías Paneque C., Duarte González L., García González S. (2012). Consideraciones generales en la atención de urgencia a la paciente obstétrica politraumatizada. Enferm. glob.   11( 25 ): 464-469. Disponible en: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1695-61412012000100026&lng=es.  http://dx.doi.org/10.4321/S1695-61412012000100026.
 • Serra Serra V., Perales Marín A., Remohí Giménez J., Morillas Ariño C., Pellicer Martínez A. (2017). Urgencias en obstetricia. 1ª edición. Madrid: Editorial Médica Panamericana.

Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.