Konwencja o prawach dziecka - najważniejsze elementy

Konwencja praw dziecka jest niezwykle ważnym porozumieniem międzynarodowym. W poniższym artykule poznasz jej założenia. Czytaj dalej!
Konwencja o prawach dziecka - najważniejsze elementy

Ostatnia aktualizacja: 28 lutego, 2021

Prawa dziecka zawsze były ważnym tematem w nowoczesnej historii świata. W związku z tym powstała Konwencja o prawach dziecka, która reguluje najważniejsze punkty tych praw.

Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej na ten temat!

Konwencja o prawach dziecka – najważniejsze elementy

Radosne dzieci

Jednym z najważniejszych tematów w nowoczesnej historii ludzkości, a obecnie wciąż przedmiotem dyskusji, są prawa człowieka. Najważniejszym aspektem tych praw jest dziś uznanie praw dzieci i młodzieży. Konwencja o prawach dziecka ma na celu zagwarantowanie praw dziecka w każdym kraju, niezależnie od panującej sytuacji geopolitycznej.

Nie ma nic ważniejszego dla kraju niż uznanie praw i gwarancji życia każdego człowieka. W dzisiejszych czasach jest wiele krajów, które nie uznają praw wszystkich obywateli. To ważna sprawa i wiele krajów rozwiniętych niezwykle poważnie traktuje prawa człowieka.

Prawa człowieka to delikatny temat i wiele osób na całym świecie nie wie, jakie tak właściwie mają prawa i nie wie także, jak je chronić. W tym artykule dowiesz się, czym jest Konwencja o prawach dziecka i co ona oznacza w praktyce.

Konwencja o prawach dziecka – postanowienia

Konwencja o prawach dziecka jest jednym z głównych traktatów podpisanych przez ONZ (Organizację Narodów Zjednoczonych) w 1989 roku. Stanowi on, że dzieci mają takie same prawa jak dorośli. Jednak ponieważ nie osiągnęły one pełnego rozwoju umysłowego i fizycznego, powstały pewne specjalne sposoby ochrony praw i przywilejów dzieci.

Traktat ten zapewnia dzieciom prawa obywatelskie, polityczne, społeczne, gospodarcze i kulturalne. Narody, które zdecydują się być jego częścią, muszą go przestrzegać bez względu na okoliczności. Jeśli założenia traktatowe nie są spełniane, naród ten będzie musiał ponieść poważne konsekwencje.

Obecnie aż 196 narodów zobowiązało się do przestrzegania tego traktatu i wypełniania obowiązków, które on definiuje.

Traktat ten zawiera cztery szczegółowe zasady, których należy przestrzegać, takie jak:

  • Prawo do priorytetowego traktowania interesów dziecka.
  • Bardzo ważne prawo do niedyskryminacji.
  • Prawo do życia.
  • Wolność słowa i prawo do bycia wysłuchanym.

Kto kontroluje zgodność rzeczywistości i prawa lokalnego z traktatem?

Dzieci razem

Komitet Praw Dziecka kontroluje ciągłość i przestrzeganie traktatu. Komitet ten jest jednym z podstawowych organów Organizacji Narodów Zjednoczonych. Jego główną funkcją i obowiązkiem jest sprawdzanie postępów w zakresie praw dziecka każdego narodu objętego traktatem.

Ten komitet jest bardzo pomocny dla narodów i krajów, które są częścią traktatu, ponieważ na bieżąco aktualizuje dyspozycje i podejmuje działania w tej sprawie. Poza tym organizuje również debaty zachęcające do rozmów i dialogów między narodami.

Aby dobrze wypełnić swoje obowiązki, narody przedstawiają komitetowi regularne sprawozdania. Raporty te zawierają dane wykorzystywane później do tworzenia międzynarodowych statystyk. Stanowią podsumowanie  wszystkich tych środków, które były podjęte przez państwo, aby wywiązać się ze swoich zobowiązań wynikających z traktatu.

Narody muszą przedstawić swój pierwszy raport dwa lata po przystąpieniu do traktatu. Następnie, co pięć lat, muszą przedstawiać komitetowi swoje sprawozdania dotyczące funkcjonowania praw dziecka. Raporty te są podawane do wiadomości publicznej, aby ludzie wiedzieli o wszelkich postępach.

Konwencja o prawach dziecka – podsumowanie

Konwencja o prawach dziecka chroni także chore dzieci

Wszystkie traktaty międzynarodowe są ważne na całym świecie. Zdecydowanie do najważniejszych z nich należą te związane z prawami człowieka. Chociaż pamiętajcie też o tym, że każdy traktat jest równie ważny.

Wszystkie międzynarodowe porozumienia i traktaty dotyczą delikatnych tematów. A kiedy jakiś naród decyduje się je podpisać, musi rozumieć wynikające z tego obowiązki i konsekwencje ich zaniechania.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.