Kobiety STEM: dlaczego tak bardzo ich potrzebujemy?

Kobiety STEM: dlaczego tak bardzo ich potrzebujemy?
María Alejandra Castro Arbeláez

Napisane i zweryfikowane przez psycholog María Alejandra Castro Arbeláez.

Ostatnia aktualizacja: 25 lipca, 2019

Kobiety STEM są potrzebne w każdym społeczeństwie. Nie wiesz o co chodzi? Być może masz jedną w swoim domu i wcale nie zdajesz sobie z tego sprawy.

Termin STEM to angielski akronim pochodzący od słów nauka, technologia, inżynieria i matematyka (Science, Technology, Engineering, Mathematics). W ostatnich latach obserwujemy coraz większe zapotrzebowanie na specjalistów w tych dziedzinach. Jednak kobiety STEM, podobnie jak kobiety pracujące w innych branżach, muszą pokonać wiele przeszkód na drodze do wymarzonej kariery.

Różnica w liczbie kobiet STEM i mężczyzn STEM jest nadal zbyt duża.

Kobiety STEM: czy naprawdę jest ich mniej?

Badania przeprowadzone niedawno przez profesora Martina W. Bauera z Wydziału Psychologii i Nauk Społecznych w London School of Economics (LSE) wykazały, że w dziedzinach ścisłych brakuje kobiet, które stanowią wzór do naśladowania. Właśnie dlatego wiele dziewcząt uznaje, że nauka jest nudna. Bauer odnotował, że dziewczynki w wieku 11 i 12 lat wykazują duże zainteresowanie tematyką STEM. Jednak spada ono gwałtownie w wieku 15 lat.

Sytuacja nie poprawia się na studiach. Tylko jedna osoba na trzy kończąca inżynierię to kobieta. Kobiety to także co piąty absolwent technologii informacyjnej.

Z analizy przeprowadzonej przez kraje należące do OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) wynika, że nawet po wybraniu kariery w branży naukowej lub technologicznej, tylko 43% kobiet zajmuje się profesjonalnie matematyką, fizyką lub inżynierią. W przypadku mężczyzn liczba osób pracujących w wyuczonym zawodzie wzrasta do 71%.

Zebrane dane wyraźnie pokazują, że piętnastoletnie dziewczynki znacząco prześcigają swoich kolegów w tym samym wieku w zakresie umiejętności czytania. Jednak w matematyce prym wiodą chłopcy. Najlepsze wyniki w matematyce zdobywa więcej chłopców, a mniej dziewczynek (10,6% dziewczynek w porównaniu do 14,8% chłopców). To samo dotyczy nauk ścisłych (7,7% dziewczynek w porównaniu do 9,3% chłopców).

Trzy dziewczyny budujące maszynę - kobiety STEM

Wnioski sugerują, że nadszedł właściwy czas, by rozwijać odpowiednie taktyki motywacyjne. W społeczeństwie, które potrzebuje coraz więcej profesjonalistów w branży technicznej, zachęcanie kobiet do obrania takiej ścieżki zawodowej staje się jeszcze bardziej istotne.

Odrobina inspiracji

Inicjatywa “She Can STEM” przeprowadzona przez Ad Council kilka lat temu miała zerwać z przestarzałym nastawieniem. Wymyślono ją, aby zmotywować studentki do przełamania stereotypów i lęków dotyczących nauki przedmiotów ścisłych.

Osiągnięto to pokazując, jak ciekawe mogą być te dziedziny. Udało się to między innymi dzięki przedstawieniu kobiet STEM, które odniosły sukces w branży.

Kobieta wpatrzona w laptop stojący obok mikroskopu

Znane kobiety STEM to:

  • Lisa Seacat DeLuca, inżynier w IBM.
  • Tiera Fletcher, inżynier ds. analizy strukturalnej w Boeing.
  • Maya Gupta, naukowiec i badacz w Google.
  • Danielle Merfeld, dyrektor ds. technologii odnawialnych w General Electric.
  • Nicki Palmeer, dyrektor ds. inżynierii sieci w Verizon.
  • Bonnie Ross, dyrektor Halo Game Studio firmy Microsoft.
  • Lucianne Walkowicz, astronom w Adler Planetarium.

“Kiedy dziewczynki nie czują się pewne siebie i doceniane w branży STEM, ma to poważne konsekwencje nie tylko dla nich i dla ogółu kobiet, ale także dla przyszłości naszego kraju.”

–Lisa Sherman, przewodnicząca i dyrektor wykonawczy Ad Council–

Przyszłość kobiet STEM

Obecnie wiele organizacji podejmuje liczne działania mające na celu zachęcanie kobiet do wybrania kariery w branży STEM. Jednak z wyliczeń Unii Europejskiej wynika, że w 2020 r. w sektorze informatycznym, technologicznym, a także i komunikacyjnym będzie około 756,000 wakatów.

Takie dane mogą świadczyć o ogromnym znaczeniu, jakie odgrywają takie inicjatywy jak “She Can STEM”, które sprawiają, że kobiety STEM stają się bardziej rozpoznawalne. Grecka filozof Hypatia, astronautka Sally Ride, badaczka życia małp Jane Goodall i legendarna Marie Curie to jedynie kilka przykładów kobiet, które osiągnęły sukces w naukach ścisłych.

Nic nie powinno ograniczać ról, jakie mogą przecież pełnić kobiety. Z pewnością znajdzie się dla nich wiele miejsca w nowatorskich obszarach nauki.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.


  • López, M. (2018). Mujeres en STEM, Futuras líderes.
  • Oliveros, M. A., Cabrera, E., Valdez, B., & Wienner, M. S. (2016). La motivación de las mujeres por las carreras de ingeniería y tecnología. Entreciencias: Diálogos En La Sociedad Del Conocimiento. https://doi.org/10.1007/s11199-007-9362-6
  • Rossi Cordero, A. E., & Barajas Frutos, M. (2015). Gender imbalances in STEM career choice. Enseñanza de Las Ciencias. Revista de Investigación y Experiencias Didácticas. https://doi.org/10.5565/rev/ensciencias.1481

Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.