Rodzaje rodzin według ich stopnia spójności

Posiadanie bliskiej, opiekuńczej i wspierającej rodziny jest niezbędne. Ale kiedy zależność jest tak silna, że przeszkadza w rozwoju danej osoby, może mieć bardzo negatywne skutki.  Zobacz, jakie są rodzaje rodzin, by się przed niektórymi z nich uchronić!
Rodzaje rodzin według ich stopnia spójności
Elena Sanz Martín

Napisane i zweryfikowane przez psycholog Elena Sanz Martín.

Ostatnia aktualizacja: 21 grudnia, 2022

Każda jednostka rodzinna jest wyjątkowa. Normy i sposób, w jaki członkowie odnoszą się do siebie, różnią się w zależności od rodziny. Dlatego też możemy wyróżnić liczne rodzaje rodzin, w zależności od tego, na jakich aspektach się skupiamy.

Jednym z najważniejszych czynników, które należy ocenić, gdy chcemy wiedzieć, jak działa rodzina, jest jej stopień spójności. Wskazuje on, w jakim aspekcie jej członkowie są ze sobą najsilniej powiązani. Pokazuje również, jak bardzo martwią się o siebie nawzajem i czy wzajemnie sobie pomagają.

Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że wysoki stopień spójności jest idealny, ponieważ miłość i wsparcie są niezbędne. Jednak rodziny muszą również pozwolić na wolność i autonomię każdego ze swoich członków.  Każdy z nich powinien mieć możliwość indywidualnego rozwoju bez obawy, że zostanie odrzucony przez resztę rodziny.

Możemy więc powiedzieć, że stopień spójności w rodzinie ma swoją wartość optymalną. Najlepiej więc szukać jak najlepszej równowagi i unikać skrajności. Zależność rodzinna jest negatywna i ograniczająca. Ale jednocześnie skrajna niezależność jest również szkodliwa.

Dlatego najzdrowsze rodzaje rodzin to te, które znajdują się bliżej środkowych wartości stopnia spójności. Są to rodziny współzależne, mają lepsze relacje i świetne samopoczucie.

Rodzaje rodzin według ich stopnia spójności

Wolna

Te rodziny mają ekstremalny wręcz poziom niezależności. Ich członkowie są ze sobą mało związani, spędzają ze sobą mało czasu, a wzajemna interakcja jest ograniczona. Rzadko okazują sobie nawzajem uczucia ani nie zwracają się do siebie o wsparcie lub przewodnictwo przy podejmowaniu decyzji.

Rodzina przy stole

Każdy członek rodziny prowadzi osobne życie, utrzymuje odrębne sfery towarzyskie i cieszy się odrębnymi zajęciami i zainteresowaniami. Takie rodzaje rodzin cechują się bardzo niskimi więzami emocjonalnymi i lojalnością. Przede wszystkim przeważa w nich niezależność i indywidualność.

Rozdzielona

Te rodzaje rodzin znajdują się bliżej środka spójności i są więc zdrowsze. W dynamice takiej rodziny istnieje pewien poziom lojalności i więzi między członkami, a także okazywania uczuć. Ale nadal istnieje tutaj silny stopień osobistej separacji i indywidualnego rozwoju.

Każdy członek ma inne zainteresowania i spędza wolny czas w odosobnieniu. Ale są też chwile, kiedy dzielą oni tę samą przestrzeń i cieszą się tymi samymi zajęciami rekreacyjnymi. Granice między rodzicami a dziećmi są jasno ustalone, ale nadal cieszą się emocjonalną bliskością.

Połączona

Rodziny połączone to kolejny typ. W porównaniu z rodzinami rozdzielonymi cieszą się większym stopniem emocjonalnej bliskości i intymności, ale nadal znajdują się w zdrowych granicach. Członkowie cenią sobie wzajemne zaangażowanie, a spójność całej rodziny jest głównym punktem ich wspólnego zainteresowania.

Matka i dziecko

Przy podejmowaniu decyzji brane są pod uwagę opinie każdego członka. Dla tych rodzin priorytetem jest wspólne spędzanie czasu i dzielenie się zainteresowaniami oraz zajęciami. Szanują również swoją osobistą przestrzeń i czas.

Splątana

I na koniec mamy rodziny splątane, które znajdują się na drugim końcu spektrum. Innymi słowy, wykazują one nadmierny stopień zależności i przywiązania. Między członkami istnieje ekstremalny poziom emocjonalnej bliskości i absolutnego zaangażowania. Rodzina jest priorytetem, lojalność jest obowiązkowa, a decyzje oparte są na wspólnym interesie.

Członkowie takiej rodziny dzielą się większością swoich zajęć, czasu i przestrzeni i prawie nie ma w niej miejsca na prywatność i rozwój osobisty. Jednocześnie brakuje granic między rodzicami a dziećmi, co może prowadzić do niezdrowych sojuszy. Ich indywidualnym rolom brakuje zdrowej definicji, samoocena także znacząco się obniża.

Poziom zadowolenia w różnych typach rodzin

Zdrowa rodzina to taka, w której istnieje równowaga między przywiązaniem a niezależnością. To rodzina, w której mamy miłość, wsparcie i zaufanie, ale każdy członek może mieć własną wolną wolę.

Każda rodzina decyduje, jaki rodzaj relacji chce ze sobą nawiązać. Jednak ważne jest, aby zrozumieć, że obie skrajne pozycje mogą być szkodliwe zarówno dla rodziców, jak i dzieci.

Rodziny, które są nadmiernie niezależne, mogą powodować, że niektórzy jej członkowie czują się samotni, bez uczucia, wsparcia lub poczucia przynależności. Jednocześnie rodziny, które są nadmiernie splątane, mogą przeszkadzać w poczuciu indywidualnej wolności i prowadzić do szkodliwej zależności, nawet w wieku dorosłym.

Dlatego też zawsze najlepiej jest szukać zdrowej równowagi.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.


  • Tueros, R. V. (2004). Cohesión y adaptabilidad familiar y su relación con el rendimiento académico.
  • Dickinson, M.A., Ponce, E.R., Gómez, F.J., González, E., Fernández, M.A., Corzo, M.TT, Púrez, S., Flores, P. (1998). Determinantes sociales en la cohesión y adaptabilidad familiar. Aten Primaria21(5), 275-82.

Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.