Inteligencję dziedziczymy po matkach - teraz to pewne

Inteligencję dziedziczymy po matkach - teraz to pewne
María Alejandra Castro Arbeláez

Napisane i zweryfikowane przez psycholog María Alejandra Castro Arbeláez.

Ostatnia aktualizacja: 27 października, 2018

Badania naukowe dowodzą, że naszą inteligencję dziedziczymy po matkach. Choć było wiele wątpliwości na temat, w najnowszych badaniach udało się uzyskać dowody na to, że gen wpływający na rozwój inteligencji dziedziczymy po matkach.

W dzisiejszych czasach nie ma już barier dla kobiet, które w przeszłości uniemożliwiały im swobodne funkcjonowanie w społeczeństwie. Kobiety mają teraz takie same prawa jak mężczyźni, są niezależne i samodzielne. Dlatego nawet jeśli matka wychowuje dziecko samotnie, jest w stanie zaspokoić wszystkie jego potrzeby.

Żartobliwie można by stwierdzić, że teraz skoro potwierdzono, że geny inteligencji dziedziczymy po matkach to kobiety nie muszą już nawet poszukiwać inteligentnego mężczyzny na ojca ich dziecka – same są w stanie zapewnić dziecku dosłownie wszystko.

Skąd wiadomo, że inteligencję dziedziczymy po matkach?

Inteligencję dziedziczymy po matkach

Z badań wynika, że niektóre geny zachowują się w różny sposób w zależności od źródła, z którego pochodzą. Nazywa się je genami warunkującymi. Odkryto, że to właśnie te geny, pochodzące z żeńskiego źródła wpływają na rozwój inteligencji.

Gen warunkujący, który pochodzi od ojca nie aktywizuje rozwoju inteligencji – pozostaje w tym zakresie neutralny. Ale jednocześnie istnieją też inne geny warunkujące, które jeśli pochodzą z męskiego źródła aktywizują rozwój innych funkcji u dziecka – podczas gdy te same geny pochodzące z żeńskiego źródła są neutralne.

Od dawna wiedziano, że na inteligencję dziecka mają wpływ geny, czyli że jest ona w jakimś stopniu dziedziczona. Do tej pory nigdy jednak nie było wiadomo od czego to dziedziczenie zależy. Uważano raczej, że w procesie kształtowania inteligencji geny obojga rodziców mają podobny udział, który zmienia się w zależności od nieznanych czynników warunkujących.

Jednakże ostatnie badania pokazują, że to geny, które dziedziczymy po matkach wpływają stymulująco na rozwój inteligencji.

Wyniki wcześniejszych badań także sugerowały, że kobiece geny miały znaczący wpływ na przekazywanie inteligencji. Jednakże jedynce co wiedziano wtedy to to, że geny odpowiedzialne za rozwój inteligencji znajdują się na chromosomie X. Ten chromosom występuję także u przedstawicieli płci męskiej, dlatego uważano, że ojciec również ma wpływ na przekazywanie inteligencji. Choć większe szanse odziedziczenia tego chromosomu przez dziecko występują, jeśli pochodzi on od matki, ponieważ w jej organizmie znajdują się dwa takie chromosomy.

Niestety na tym chromosomie jest także zakodowana większość chorób, które mogą wpływać na rozwój zdolności poznawczych u dziecka. Dlatego też z racji tego, że posiada ona dwa chromosomy X prawdopodobieństwo przekazania choroby przez matkę jest większe.

Jak wyglądały badania?

Zamierzeniem naukowców, było stworzenie w warunkach laboratoryjnych organizmu, który posiadałby tylko geny pochodzące od matki i osobno organizmu, który posiadałby geny pochodzące tylko od ojca. Wykorzystano do tego eksperymentu myszy.

Eksperyment jednak nie zakończył się sukcesem – wszystkie zarodki po zaimplantowaniu w macicę obumarły. Wniosek jaki naukowcy wyciągnęli z tego eksperymentu był taki, że do rozwoju embrionu potrzebne są geny zarówno od ojca, jak i matki. Przypuszczali także, że rola genów w procesie rozwoju organizmu jest o wiele większa i nie ogranicza się jedynie do zawiązania zarodka. Wysuwali hipotezy, że funkcjonowanie mózgu także jest związane z odziedziczonymi genami.

I w końcu udało im się tego dowieść. Znowu do eksperymentu wykorzystali myszy. Tym razem zmodyfikowano proporcje tak, aby w embrionie znalazła się przewaga albo genów żeńskich, albo genów męskich.

Wynik eksperymentu był zdumiewający: myszy posiadające więcej materiału genetycznego od matki rodziły się z większymi głowami i tym samym z większymi mózgami. I odwrotnie, myszy posiadające więcej materiału genetycznego od ojca rodziły się z mniejszymi głowami. Proporcje ich ciał także były różne – te, które miały większe głowy miały mniejsze ciało, a te z małymi głowami miały większe ciało.

Naukowcy zaobserwowali także, że komórki matki i ojca występowały także w mózgu, ale każde w różnych jego przestrzeniach. I tak, komórki ojca koncentrowały się w obszarach mózgu odpowiedzialnych za emocje zapewniające przetrwanie, czyli np. agresja, odwaga. Natomiast komórki matki – w obszarach odpowiedzialnych za kontrolę funkcji poznawczych.

Inteligencja jest nie tylko dziedziczona

dziecko z matką
To prawda, około 40%-60% inteligencji jest dziedziczone. Ale pozostała część jest wynikiem stymulacji umysłowych z otaczającego środowiska. Czyli i w tym obszarze mamy mogą mieć ogromny wpływ na rozwój inteligencji u swojego dziecka.

Przede wszystkim muszą zapewnić dziecku wsparcie i bezpieczeństwo – jest to niezbędne do prawidłowego rozwijania inteligencji.

Dzięki matkom dzieci mają przestrzeń do pielęgnowania swoich zdolności. Stabilna więź z mamą sprawia, że dziecko jest chętne do poznawania nowych rzeczy i nie boi się podejmowania wyzwań.

Mamy zachęcają dzieci do wytrwałości, uczą rozwiązywania problemów. To dzięki nim dzieci umieją kontrolować swoje złe emocje i potrafią maksymalnie wykorzystać swoje zdolności. Pozytywny rodzaj relacji z mamą zapewnia prawidłowy rozwój i funkcjonowanie mózgu.


Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.