Badanie socjometryczne: narzędzie w walce ze znęcaniem się

Badanie socjometryczne: narzędzie w walce ze znęcaniem się
Ana Couñago

Napisane i zweryfikowane przez psycholog Ana Couñago.

Ostatnia aktualizacja: 21 grudnia, 2022

Badanie socjometryczne przynosi dużo informacji na temat więzi nawiązywanych przez uczniów w klasie. W dzisiejszym artykule wytłumaczymy jak można je wykorzystać, aby uniknąć znęcania się.

Badanie socjometryczne to dobre narzędzie, które może pomóc nauczycielom obserwować interakcje między uczniami w klasie. Dzięki temu nauczyciele mogą wykrywać ewentualne przypadki znęcania się oraz im zapobiegać.

Właśnie dlatego nauczyciele muszą nauczyć się wykorzystywać to narzędzie, które odgrywa kluczową rolę w radzeniu sobie z poważnym problemem, jakim jest znęcanie się.

“Jeśli dziecko zawsze jest samo, samotne i nie bierze w niczym udziału, zainteresuj się nim, ponieważ coś się z nim dzieje.”
– Carmen Cabestany –

Badanie socjometryczne jako narzędzie do walki ze znęcaniem się

Uczniowie znajdujący się w klasie tworzą więzi społeczne i emocjonalne oraz ustalają między sobą różne role. Jednak takie związki w klasie mogą okazać się problematyczne, gdy niektórzy uczniowie zaczną być izolowani lub odrzucani przez swoich rówieśników.

Mogą również stać się obiektami znęcania się. Czasami dzieci znajdujące się w klasie akceptują jedynie określone dzieci do wykonywania zadań akademickich, ale nie włączają ich do aktywności rekreacyjnych. Nauczycielowi jest bardzo trudno wykryć popularność dziecka pośród jego kolegów z klasy.

Właśnie dlatego edukatorzy zalecają stosowanie określonych narzędzi, do których zaliczamy również badanie socjometryczne.

Prześladowana uczennica

To narzędzie przydaje się do:

 • Obserwowania związków uczniów w klasie w trakcie socjalizacji.
 • Poznania związków praca-nauka uczniów w klasie.
 • Zidentyfikowania pozycji społecznej każdego ucznia w klasie, ze zwróceniem szczególnej uwagi na dzieci, które zdają się być odrzucone.
 • Stworzenie socjogramu, który umożliwia globalne postrzeganie struktury społecznej klasy.

Pozycje socjometryczne w klasie

Bazując na socjogramie uzyskanym przez nauczyciela, jest on w stanie zidentyfikować następujące pozycje socjometryczne w klasie:

 • Lider: Osoba, która jest często wybierana i bardzo rzadko albo praktycznie nigdy nie jest odrzucana. To popularna osoba.
 • Szara eminencja (działająca za kulisami): Jeden z liderów wybiera ją lub jego spośród trzech pierwszych wybranych pozycji. Tym samym ma znaczący wpływ w grupie, chociaż nie jest łatwo zauważalny.
 • Częściowo odrzucony: Otrzymuje więcej odmów niż potwierdzeń. Obecność takiej osoby w grupie można zazwyczaj zauważyć.
 • Całkowicie odrzucony: Otrzymuje jedynie odmowy. Obecność takiej osoby może być uciążliwa dla grupy i dla nauczyciela. Może wywierać negatywny wpływ na grupę.
 • Kontrowersyjny: Wystarczająco dużo akceptacji i wystarczająco dużo odmów, zazwyczaj dzieli grupę i jest swego rodzaju anty-liderem. Wywiera zarówno pozytywny, jak i negatywny wpływ na grupę.
 • Para: To wzajemny wybór dwóch osób.
 • Trójkąt: Osoby, które wybrały siebie nawzajem. To zazwyczaj bardzo bliska sobie i kompaktowa struktura.
 • Łańcuch: A wybiera B, B wybiera C, C wybiera D… Im bliżej lidera znajduje się podmiot, tym lepszy będzie jego status socjometryczny.

Jak należy przeprowadzić badanie socjometryczne w klasie?

Aby przeprowadzić w klasie badanie socjometryczne, musisz wykorzystać kompletną jednostkę lekcyjną lub przeprowadzić jednogodzinne warsztaty. Należy wykonać następujące kroki:

 • Daj każdemu uczniowi test socjometryczny i wytłumacz co to jest, podkreślając, że muszą odpowiadać na pytania samodzielnie i nie powinni pokazywać swoich odpowiedzi reszcie klasy.
 • Uczniowie powinni odpowiedzieć na pytania wyrażając swoje preferencje i odrzucenia, używając w tym celu związku między zabawą i emocjami oraz pracą i nauką.
Znęcający się chłopiec
 • Kiedy uda się uzyskać odpowiedzi, będzie trzeba je zestawić ze sobą. Nauczyciel powinien stworzyć tabelę i zakodować odpowiedzi uczniów.
 • Następnie należy stworzyć dwa różne socjogramy klasy. Jeden przedstawia związek między zabawą i emocjami, a drugi związek między pracą a nauką. Nauczyciel weźmie pod uwagę trzy pierwsze wybory i odrzucenia uczniów.
 • W tym celu dziewczynki przedstawia się za pomocą kółek, a chłopców za pomocą kwadratów. Każde z nich oznacza się liczbą, którą zajmują w klasie wpisaną w odpowiedni kształt.
 • W roli systemu reprezentacji wyborów lub odrzuceń używa się niebieskich strzałek, które wskazują wybrane jednostki, oraz czerwonych strzałek, które wskazują jednostki odrzucone. Z kolei podwójne strzałki reprezentują obupólne wybory.
 • Na końcu należy zinterpretować i przeanalizować pozycję każdego ucznia.

Inne narzędzia do wykrywania prześladowania

Oprócz badania socjometrycznego istnieje również wiele innych, podobnie przydatnych narzędzi do wykrywania ewentualnych przypadków znęcania się w klasie, do których zaliczamy:

 • Kwestionariusz “Revised School Violence Questionnaire”.
 • Skalę “Online Victimization Scale”.
 • Kontrolowanie prześladowania pośród osób o tym samym statusie.

Dlatego też nauczyciel ma obowiązek wybrać jedno z tych narzędzi i wykorzystać je w klasie, aby zidentyfikować znęcanie się między swoimi uczniami i do niego nie dopuścić.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.


 • Artigot, M. (1973). La tutoría. Madrid: CSIC.
 • García-Román, S. (2013). El uso del sociograma para determinar las relaciones existentes en un aula de 4º de E.S.O (Trabajo de Fin de Máster). Universidad Internacional de la Rioja, España.

Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.