Parcie podczas porodu - jak powinno przebiegać

Parcie podczas porodu - jak powinno przebiegać

Ostatnia aktualizacja: 11 stycznia, 2019

Parcie podczas porodu jest naturalnym działaniem, które matki wykonują mimowolnie w fazie rodzenia. W zależności od tego czy obok znajduje się interwencja medyczna, parcie może być spontaniczne lub kierowane.

Istnieją różne fazy, które stanowią część procesu rodzenia. Parcie podczas porodu występuje wtedy, gdy matka wywiera wysiłek podczas fazy rodzenia. Jego zadaniem jest ułatwienie wyjścia dziecka na świat przez kanał rodny.

Po jego rozszerzeniu parcie pojawia się spontanicznie. Matka zaczyna odczuwać taką potrzebę, kiedy dziecko zaczyna szukać drogi wyjścia. U kobiet, które zostaną matkami po raz pierwszy, ten okres może trwać do 3 godzin. Ta faza jest krótsza u matek, które wcześniej rodziły; w ich przypadku trwa to około 1 godziny.

Parcie podczas porodu i jego sposoby

“Pionowa postawa ułatwia dylatację i spontaniczne parcie.”

Istnieją dwa sposoby parcia podczas porodu: pierwszy, kiedy spontaniczne parcie pojawia się w sposób naturalny oraz drugi, gdy jest kierowane przez matkę. Kierowane parcia mają miejsce, gdy personel medyczny pomaga w porodzie. W tym artykule wyjaśnimy szczegółowo na czym polegają te dwa sposoby.

Spontaniczne parcie

Spontaniczne lub fizjologiczne parcie pojawia się, gdy matka odczuwa taką potrzebę wynikającą z naturalnego instynktu. Eksperci są zgodni, że wolą, aby parcie podczas porodu odbywało się w sposób naturalny i było nadzorowane przez matkę.

Mówią, że nie ma to wpływu na proces ani czas porodu. Ponadto badania wykazują, że mogą zmniejszyć potrzebę używania narzędzi medycznych. Jest również korzystne dla dna miednicy i minimalizuje ryzyko urazu krocza.

Kierowane parcie

Kierowane parcie następuje wtedy, gdy personel medyczny prowadzi proces porodu. Innymi słowy, pojawia się, gdy lekarze każą matce przeć w oparciu o jej skurcze.

Decyzja jest zwykle podejmowana w celu wykonania kierowanego parcia, gdy matka nie odczuwa w sposób naturalny takiej potrzeby. Może to być spowodowane podawaniem znieczulenia zewnątrzoponowego.

Kobieta podczas skurczów

Wady kierowanego parcia

  • Zwiększa ryzyko uszkodzenia struktury dna miednicy.
  • Zwiększa stres i zmęczenie matki.
  • Jest większe ryzyko pęknięcia krocza i jego nacinania.
  • Mogą wystąpić nieprawidłowe wzorce sercowe płodu.
  • Może powodować nietrzymanie moczu
  • Większa liczba porodów wspomaganych użyciem kleszczyków lub przyssawek, a także cięcia cesarskie.
  • Zapobiega naturalnemu porodowi matki.

Jak prawidłowo przeć podczas porodu?

Chociaż naturalne jest, że matka czuje potrzebę parcia, ważne jest, aby dopasować nacisk do jej skurczów. Kiedy obie siły połączą się, dziecko jest w stanie wyjść szybciej. Instynkt parcia jest spowodowany przez głowę dziecka wywierającą nacisk na dno miednicy matki.

Aby prawidłowo przeć, musisz wywierać siłę, zaciskając ściankę brzucha jednocześnie na nią naciskając. Ważne jest łączenie parcia ze skurczami, gdy tylko jest to możliwe.

Oddychanie również odgrywa bardzo ważną rolę w tej czynności. Matka może być o wiele silniejsza, jeśli nauczy się kontrolować swój oddech.

Tutaj wyjaśnimy Ci krok po kroku jak należy to prawidłowo zrobić:

  1. Powinnaś połączyć parcie ze skurczem.
  2. Podczas porodu należy wciągać swój brzuch, jednocześnie naciskając siłą w dół.
  3. Kontroluj swoje oddech. Oddychanie jest ważne, aby zachować siłę.

“Eksperci zalecają kobietom w ciąży uczestniczenie w kursach przygotowujących do porodu.”

Jaki jest najlepszy sposób, aby przeć poprawnie?

Niektórzy eksperci uważają, że tradycyjne podejście do parcia podczas porodu powinno zostać dokładnie przemyślane. Podkreślają, że najważniejszą rzeczą jest, aby ciało matki dało jej znać kiedy i jak przeć.

Zgadzają się z tym, że kierowane parcie może być bardzo pomocne, ale uważają też, że nie powinno się polegać na zwykłym wykonywaniu rutyny.

Parcie podczas porodu

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) najlepiej pozwolić matkom przeć spontanicznie. Ostrzegają oni także, że kobietom nie powinno się pozwolić na wstrzymanie oddechu przez dłuższy czas.

Proces ten zależy przede wszystkim od matki oraz od tego czy prawidłowo zauważa objawy porodu.

Podsumowując, najbardziej zalecanym parciem podczas porodu jest jego spontaniczny rodzaj, który nie jest wymuszony. Ważne jest, by poczekać na skurcze, aby matka odzyskała siły.

Podczas wizyty prenatalnej możesz zapytać swojego lekarza o wszelkie obawy, które Cię trapią.


Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.