3 programy interwencyjne dla dzieci z autyzmem

Chcesz poznać programy interwencyjne skierowane do dzieci z autyzmem? W naszym artykule przedstawimy Ci trzy z nich.
3 programy interwencyjne dla dzieci z autyzmem
Ana Couñago

Napisane i zweryfikowane przez psycholog Ana Couñago.

Ostatnia aktualizacja: 21 grudnia, 2022

Dzieci z autyzmem, a konkretniej rzecz biorąc z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD) na ogół charakteryzują się problemami w rozwoju umiejętności językowych i komunikacji (zarówno werbalnej, jak i niewerbalnej), trudnościami z umiejętnościami społecznymi oraz nieelastycznym, sztywnym i absolutnym myśleniem.

Ma to na nie znaczący wpływ utrudniający codzienne funkcjonowanie.  Na szczęście istnieje obecnie kilka programów interwencyjnych skierowanych do dzieci z autyzmem, które mają na celu poprawę tych deficytów. Dzisiaj zaprezentujemy Ci kilka z nich.

Najpierw jednak musimy zaznaczyć, że wspomniane powyżej trudności mogą pojawiać się w mniejszym lub większym stopniu w zależności od indywidualnej osoby z ASD. Dlatego eksperci muszą dostosować interwencję psychoedukacyjną do konkretnych potrzeb danego dziecka.

Specjalista  powin ien więc najpierw  przeprowadzić specjalistyczną i spersonalizowaną interwencję, by ocenić cech y danego  dziecka i jego otoczenia.

„Określanie kogoś jako „przebywającego we własnym świecie” to jeden z poważniejszych błędów. Trudności z komunikacją i interakcjami społecznymi nie oznaczają, że ktoś tkwi we własnym świecie. Brak kontaktu wzrokowego nie oznacza, że ​​nie widzi. To, że wędruje, nie oznacza, że ​​się zgubił.

– Liza Becker –

Programy interwencyjne dla dzieci z autyzmem

Metoda ABA

Metoda ABA ( Applied Behaviour Analysis  – ukierunkowana analiza zachowaniato model interwencji skierowany do dzieci z autyzmem. Ma on na celu pomóc im w doskonaleniu i rozwijaniu nowych umiejętności, uogólnianiu odpowiednich zachowań na nowe sytuacje i zmniejszaniu niepożądanych zachowań.

Autyzm u dziecka

Metoda ta opiera się na warunkowaniu instrumentalnymponieważ polega na wzmacnianiu dziecka w pozytywny i systematyczny sposób. Wykorzystuje system przyznawania mu jakiejś formy nagrody (słodyczy, pochwały, piosenek, gier itp.), za każdym razem, gdy wykonuje określone pożądane zachowanie związane z dziedzinami takimi jak: 

 • Umiejętności adaptacyjne.
 • Zdolności motoryczne.
 • Język.
 • Umiejętności społeczne.
 • Umiejętności poznawcze.
 • Funkcje wykonawcze.
 • Umiejętności
 • Umiejętności związane z grami i zabawą.

Eksperci podzielą je z kolei na mniejsze zadania, aby ułatwić realizację procesu. W ten sposób będą w stanie osiągnąć optymalny poziom u dziecka.

Model TEACHC

Model TEACHC (Treatment and Education of Autistic and Related Communication Handicapped Children czyli leczenie i edukacja dzieci niepełnosprawnych z autyzmem i zaburzeniami komunikacji) opiera się na następujących aspektach:

 • Strukturyzacja środowiska: optymalizacja organizacji przestrzeni fizycznych, harmonogramów, materiałów itp.
 • Wykorzystanie materiałów i instrukcji wizualnych.
 • Współpraca rodzinna – przy użyciu tych samych materiałów i technik w domu.
Matka z dzieckiem

Metoda ta doskonale dostosowuje się do specjalnych potrzeb dzieci z autyzmem. Ułatwia im naukę i prawidłowy rozwój umiejętności społecznych i komunikacyjnych.

„Metoda TEACCH jest najszerzej stosowanym programem edukacji specjalnej na świecie .   Is tnieją doniesienia o jej skuteczności w poprawie umiejętności społecznych i komunikacyjnych, redukowaniu zachowań nieprzystosowawczych i poprawie jakości życia, a tym samym zmniejszaniu stresu rodzinnego”.

– Fernando Mulas i inni –

Program PECS

Program PECS (Picture Exchange Communication System – System komunikacji oparty o wymianę zdjęć) ma na celu nauczenie dzieci z autyzmem pewnych strategii komunikacji i interakcji społecznych. 

W ten sposób dzieci stopniowo i stopniowo nabywają umiejętności niezbędne do naturalnej komunikacji poprzez wymianę obrazów lub piktogramów.

Należy zauważyć, że takie psychopedagogiczne programy interwencyjne powinny być zawsze stosowane przez wyspecjalizowanych specjalistów. Chociaż oczywiście zaangażowanie rodziny jest podstawą ich pomyślnego rozwoju i pozytywnych wyników. 


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.


 • Mulas, F., Ros-Cervera, G., Millá, M. G., Etchepareborda, M. C., Abad, L., y Téllez de Meneses, M. (2010). Modelos de intervención en niños con autismo.Rev Neurol50(3), 77-84.

Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.