Temperament dzieci szczególnie uzdolnionych

Temperament dzieci szczególnie uzdolnionych
Marián Carrero Puerto

Napisane i zweryfikowane przez psycholog Marián Carrero Puerto.

Ostatnia aktualizacja: 05 lipca, 2018

Czym charakteryzuje się temperament dzieci szczególnie uzdolnionych i co możesz z nim zrobić? Temperament ten pozwala wyodrębnić kilka głównych cech charakterystycznych. Włączając w to wyjątkowy sposób, w jaki dzieci manifestują swoje pomysły, emocje i uczucia.

Generalnie dzieci te są spokojne i zamyślone. Jednocześnie w sprawach, które je interesują potrafią być pełne entuzjazmu i pasji. Jako rodzic, powinieneś pamiętać, że dzieci szczególnie uzdolnione mają takie same potrzeby jak inne. Dlatego, musimy być ostrożni, by ich nie zaniedbać, szczególnie na płaszczyźnie psychiczno-emocjonalnej.

Co więcej, nawet jeśli nasze dzieci wykazują się bardzo zauważalną siłą, nie oznacza to, że mogą zrobić wszystko samodzielnie. Nadal nas potrzebują, a my bezwarunkowo powinniśmy przy nich być. Dzieci szczególnie uzdolnione posiadają temperament konsekwentny, krytyczny i skłonny do samodoskonalenia.

Należy zwrócić szczególną uwagę, na fakt, że we wczesnym dzieciństwie dzieci te są spokojnego usposobienia. Z tego powodu powinniśmy pomóc im zrozumieć i przezwyciężyć codzienne frustracje.

Temperament dzieci szczególnie uzdolnionych

Poniżej przedstawimy 10 najbardziej popularnych cech dzieci szczególnie uzdolnionych:

Malujące dziecko

1. Zdolność uczenia się

Dzieci te mają zdolność do szybkiego uczenia się oraz zrozumienia. Ich rozumienie jest globalne i syntetyczne. Ich największym wrogiem jest bezsensowne zapamiętywanie oraz automatyczne przetwarzanie bez rozumowania. Czasami może to stać się źródłem konfliktu w szkole.

2. Ciekawość

Dzieci szczególnie uzdolnione są bardzo ciekawe świata. Szukają każdej okazji, by zaspokoić swoje pragnienie nauki. Często interesują się kwestiami, które wykraczają poza ich wiek. Bywa, że chcą dyskutować na takie tematy jak: powstanie życia, przestrzeń kosmiczna, śmierć, itp.

3. Język

Paradoksalnie, dzieci te często nie rozwijają nauki mowy przed rówieśnikami. Jednakże, kiedy zaczną mówić, ich szeroki zasób słów przewyższa ten używany przez przeciętnego rówieśnika. Mają także zdolność mówienia poprawnie gramatycznie.

Jednocześnie, większość z tych nich ma łatwość wypowiedzi i wyrażania siebie. Uwielbiają rozmawiać z dorosłymi, używając konwersacji do pozyskiwania nowego słownictwa.

4. Samotność

Uzdolnione dzieci często odizolowują się od pozostałych. Jednym z powodów może być potrzeba głębokiej refleksji. Innym, fakt, iż trudno jest im integrować się w grupie. Nie musi to oznaczać, że zawsze są outsiderami. Chodzi raczej o temperament, który naturalnie prowadzi ich do refleksji w głąb siebie.

5. Perfekcjonizm

Wysoce utalentowane dzieci są zwykle perfekcjonistami, co przynosi im wiele zalet. Jednakże, z drugiej strony, mogą mieć problem z określeniem swoich możliwości i brać na siebie zbyt wiele. Z tego względu, rodzice powinni pomóc im i nie nakładać więcej presji kiedy zmagają się z jakąś aktywnością.

6. Nadwrażliwość

Dzieci te mają niesamowitą zdolność rozumienia informacji, jakie otrzymują o otaczającym ich świecie. W rezultacie, ich emocje i uczucia mogą być bardziej intensywne. Ta nadwrażliwość pochodzi ze sposobu, w jaki utalentowane dzieci angażują siebie w swoim kontekście.

Dziewczynka z książką

7. Dobra samokontrola

Generalnie, temperament dzieci uzdolnionych charakteryzuje się wysokim poziomem samokontroli. Bardzo rzadko są one impulsywne lub poddają się emocjom. Dlaczego? Ponieważ ich umysł stale analizuje każdą sytuację. W rezultacie, zamiast tracić pewność siebie, szybko rozumieją, w jaki sposób powinny się zachować.

Ta pewność siebie mylnie postrzegana jest jako wstydliwość. Jednak w rzeczywistości nie zawsze tak jest. W każdym razie, powinniśmy powstrzymywać się od ich szufladkowania.

8. Roztargnienie

Dzieci szczególnie uzdolnione często wydają się być roztargnione. Jednakże, często zatopione są w głębokiej refleksji. Takie jednostki są po prostu, na swój własny sposób, bardzo uważne, w każdej kwestii, która je interesuje. To pozwala im przyswoić i zrozumieć napływające informacje i obserwacje. Rezultatem jest natomiast zadowolenie z siebie.

9. Poczucie humoru

Piękną cechą charakterystyczną dzieci szczególnie utalentowanych jest wspaniałe poczucie humoruIch często uzewnętrzniane poczucie humoru jest bardzo inteligentne i logiczne. Pozwala im komunikować się z innymi w sposób elastyczny i przyjacielski.

10. Krytyczne myślenie

Wybitnie utalentowane dzieci mają niesamowita zdolność do krytycznego myślenia i łatwo potrafią ocenić sytuację. Dla przykładu, potrafią szybko określić wady i zalety konkretnej sytuacji. Mogą też wskazać typ osobowości jednostki i jej intencje. Generalnie, dzieci te wyrażają swoje opinie w sposób obiektywny i konstruktywny.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.


  • Manzano, A., & Arranz, E. B. (2008). Contexto familiar, superdotación, talento y altas capacidades. Anuario de Psicologia.
  • Nabor, R. (1957). Los niños superdotados. Revista Colombiana de Psicología.
  • Oliver, P. R., Marcilla Fernández, A., & Navarro Guzmán, J. I. (1999). El alumno superdotado. Revista Latinoamericana de Psicología, 31(3). https://www.redalyc.org/pdf/805/80531309.pdf
  • Pérez, L. (2004). Superdotación y familia. Faisca: revista de altas capacidades, (11), 17-36. https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2476401.pdf

Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.