Znaczenie nauczania ITC dzieci w wieku przedszkolnym

Technologie informacyjno-komunikacyjne zyskują coraz większe znaczenie w edukacji. Dzisiaj przyjrzymy się znaczeniu nauczania ITC dzieci w wieku przedszkolnym.
Znaczenie nauczania ITC dzieci w wieku przedszkolnym
María Matilde

Napisane i zweryfikowane przez pedagog María Matilde.

Ostatnia aktualizacja: 21 grudnia, 2022

Znajomość i umiejętność posługiwania się technologiami informacyjno- komunikacyjnymi (z ang. Information and Communications Technology ITC ) jest czymś, co nauczyciele powinni wprowadzać na wczesnym etapie nauczania. Dlatego posługiwanie się ITC  już w przedszkolu jest bardzo ważne.

W klasach przedszkolnych kształcą się dzieci w wieku od 3 (a czasem 2) do 6 lat. Jest to przedział wiekowy, w którym powinny one mieć pierwszy kontakt z ITC.

Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT)

ICT odnosi się do zasobów technologicznych, narzędzi i programów, których używamy do przetwarzania, administrowania i udostępniania informacji. Należą do nich różnorodne urządzenia technologiczne takie jak komputery, telefony komórkowe, telewizja, konsole do gier, stoły itp.

Obecnie technologia informacyjna i komunikacyjna odgrywa fundamentalną rolę w codziennym życiu. Oferuje usługi, z których korzystamy na co dzień. Na przykład e-mail, wiadomości tekstowe, wiadomości błyskawiczne, nawigacja internetowa, wyszukiwarki itp. Lista jest coraz dłuższa.

Wczesne nauczanie ITC

ITC dostarcza nieskończoną ilość informacji i danych na wyciągnięcie ręki. Dlatego rozwój niektórych umiejętności technicznych związanych z wykorzystaniem tych technologii ma fundamentalne znaczenie.

To samo dotyczy umiejętności związanych z interpretacją informacji. Dzieci muszą zrozumieć, że nie wszystkie dane, które można znaleźć w internecie są wyczerpujące i całkowicie zgodne z prawdą.

Znaczenie ICT w edukacji przedszkolnej

Znajomość i wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych we wczesnym dzieciństwie jest ważne, ponieważ umożliwia dzieciom rozwijanie różnych umiejętności. Przede wszystkim promują umiejętności związane z korzystaniem z komputerów lub tabletów takie jak zdolności dotykowe, słuchowe i wizualne.

Po drugie, dzieci rozwijają inne umiejętności używając z programów dydaktycznych, gier i aplikacji.

Innymi słowy, wykorzystanie ICT przyczynia się do rozwoju poznawczego dzieci w wieku przedszkolnym. Kontakt z komputerami, telefonami komórkowymi lub innymi urządzeniami technologicznymi od najmłodszych lat ułatwia i wspiera naukę. Oczywiście kontakt ten powinien odbywać się pod ścisłym nadzorem nauczycieli.

Zastosowanie technologii w klasie motywuje dzieci i pozwala im wyszukiwać informacje oraz wypracować niezbędne w tym celu strategie. Daje im także możliwość podejmowania drobnych decyzji podczas wykonywania swoich zadań. W ten sposób dzieci uczą się ich szukać, filtrować, wybierać itd.

Znaczenie ICT w edukacji przedszkolnej

Wykorzystanie ICT w przedszkolu i klasie przedszkolnej:

  • Stymuluje kreatywność.
  • Zachęca do eksperymentowania.
  • Pozwala każdemu uczniowi robić postępy zgodnie z jego osobistym tempem nauki.
  • Rozwija umiejętność strategii dochodzeniowych.
  • Rozbudza ciekawość.
  • Pomaga rozwijać samodzielność.
  • Motywuje do nauki.
  • Pomaga w rozwoju koordynacji ręka-oko.

ICT w przedszkolu: aspekty do rozważenia

Powyżej przedstawiliśmy zalety i znaczenie ICT we wczesnej edukacji. Musimy jednak  również wspomnieć o właściwym wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji. Technologie informacyjno-komunikacyjne w szkołach mogą mieć negatywny wpływ w przypadku niewłaściwego lub nadmiernego ich stosowania.

Znaczenie ITC w przedszkolu

W czasie nauki w przedszkolu dzieci potrzebują edukacji opartej na zabawie i doświadczeniach z prawdziwymi przedmiotami. Co więcej, do prawidłowego rozwoju emocjonalnego i społecznego potrzebują kontaktu z innymi dziećmi oraz z przyrodą, czytania bajek.

To prawda, że ​​korzystanie z technologii odgrywa ważną rolę w rozwoju społecznym oraz umiejętności współpracy. Niezależnie od tego, nic nie może równać się z kontaktem z innymi twarzą w twarz, z kontaktem fizycznym.

Jednocześnie ważne jest również ograniczenie czasu korzystania z ICT.  Zbyt długie używanie urządzeń elektronicznych może być szkodliwe – wpływa niekorzystnie na postawę dziecka, prowadzi do siedzącego trybu życia i zachowań aspołecznych.

Wreszcie, jak wspomniano powyżej, korzystanie z ITC w przedszkolu odbywać się pod stałą kontrolą nauczycieli. Dotyczy to również kolejnych etapów edukacji.

Nauczyciele są odpowiedzialni nie tylko za nauczanie, jak działają nowe technologie ale także za to, by dzieci umiały z nich prawidłowo korzystać. Powinni oni uczyć krytycznego myślenia i odpowiedzialnego korzystania z informacji.

ITC oferuje nieograniczone możliwości natychmiastowego dostępu do informacji. Oznacza to, że dzieci muszą nauczyć się interpretować dużą ilość informacji, które do nich docierają. Informacje te w wielu przypadkach są niekompletne, stronnicze i zawsze powinny być przedstawiane w odpowiednim kontekście.

To może Cię zainteresować ...
Zasada 3-6-9-12: jak dziecko powinno korzystać z technologii
Jesteś Mamą
Przeczytaj na Jesteś Mamą
Zasada 3-6-9-12: jak dziecko powinno korzystać z technologii

Każdy rodzic mierzy się z rozwojem technologii. Zasada 3-6-9-12 wyznacza wiek, w którym Twoje dziecko może zaczynać używać urządzeń elektronicznych...


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.


  • Belloch Ortiz. C. (n.d.). LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (T.I.C). Unidad de Tecnología Educativa. Universidad de Valencia. Recuperado de  https://www.uv.es/~bellochc/pdf/pwtic1.pdf
  • Romero Tena, R. (2009). Nuevas tecnologías en Educación Infantil. El rincón del ordenador. Editorial Eduforma. Sevilla.

Treści zawarte na stronie Jesteś Mamą służą wyłącznie celom edukacyjnym i informacyjnym. W żadnym wypadku nie zastępują one diagnozy, porady lub leczenia u specjalisty. W razie wątpliwości najlepiej skonsultować się z zaufanym specjalistą.