Rola rodziców chrzestnych – na czym polega?

Rola rodziców chrzestnych – na czym polega?
Elena Sanz Martín

Napisane i zweryfikowane przez psycholog Elena Sanz Martín.

Ostatnia aktualizacja: 25 lipca, 2018

Choć ich poświęcenie i zaangażowanie są często niedoceniane, rola rodziców chrzestnych jest kluczowa w życiu dziecka. Polega ona na byciu bliskimi przyjaciółmi rodziny: byciu wzorem oraz powiernikiem dla samego dziecka a także doradcą i pomocnikiem rodziców.

Kiedy przypada nam w udziale rola rodziców chrzestnych, czujemy się wyjątkowy gdyż jest to szczególne wyróżnienie, przeznaczone zazwyczaj dla najbliższych krewnych lub przyjaciół rodziców dziecka. Bycie rodzicem chrzestnym to zadanie na całe życie ale także przyjemność, którą rodzice obdarzają jedynie najdroższe im osoby.

Bardzo często dzieje się tak, że kiedy tylko para dowiaduje się o tym, iż spodziewa się dziecka, zaczyna poszukiwania kandydatów na rodziców chrzestnych. Zazwyczaj matka wybiera matkę chrzestną, a ojciec wybiera ojca chrzestnego.

Odpowiedzialność za te decyzje należy w pełni do przyszłych rodziców, muszą oni więc dokonać mądrych wyborów. W końcu, według tradycji chrześcijańskiej, rola rodziców chrzestnych polega na dbaniu o duchowe życie dziecka.

Oczekuje się od nich również tego, że przejmą zadania rodziców dziecka w sytuacji, w której stałoby się im coś złego.

Jest to więc ważna rola, którą pełni się przez całe życie. Właśnie dlatego wybór odpowiednich osób jest dla rodziców tak trudny.

Na czym polega rola rodziców chrzestnych?

W teorii rodzice chrzestni to osoby, które zajmą się wychowaniem dziecka jeśli z jakiegokolwiek powodu rodzice nie będą w stanie tego zrobić. W niektórych przypadkach, niestety, matka lub ojciec chrzestny faktycznie przejmuje rolę matki czy ojca kiedy ich zabraknie.

Ale bycie rodzicem chrzestnym to znacznie więcej. W rodzinach katolickich rodzice chrzestni odpowiedzialni są za religijną edukację dziecka. W ujęciu ogólnym, rola rodziców chrzestnych polega na przewodnictwie duchowym oraz wyznaczaniu dobrego przykładu.

To oznacza, że rodzice chrzestni będą chcieli być obecni w życiu dziecka i aktywnie w nim uczestniczyć. Muszą pomagać dziecku osiągać założone cele, celebrować z nim sukcesy i wspierać rodziców w podejmowaniu ważnych decyzji.

Matka czy ojciec chrzestny nie musi koniecznie być krewnym, ale wraz z przyjęciem swojej roli stanie się członkiem rodziny. Bycie rodzicem chrzestnym wymaga pełnego przekonania do tego zadania, a także odpowiedzialności oraz zainteresowania duchowym dobrobytem dziecka.

Razem z rodzicami, matka i ojciec chrzestny muszą pomagać dziecku w nauce i przyczyniać się do jego rozwoju przez całe życie.

Nie tylko katolickie pray wybierają rodziców chrzestnych.

Nie bój się przyjęcia tej ogromnej odpowiedzialności

Bycie rodzicem chrzestnym wiąże się z poczuciem całkowitej świadomości co do roli, jaką masz odegrać w życiu dziecka. To pomoże Ci wypełnić obowiązki i wywrzeć pozytywny wpływ na wychowanie malucha.

Kościół katolicki zaleca, by rodzice chrzestni żyli w zgodzie z zasadam wiary i by regularnie uczęszczali na mszę świętą. Oczekuje się też od nich codziennej modlitwy w intencji dzieci chrzestnych oraz przekazywania religijnych podarków, takich jak Pismo Święte bądź różaniec.

Rodzice nieprzynależący do Kościoła katolickiego również często wybierają dla swoich dzieci osoby, które pełnią rolę rodziców chrzestnych.

Wymagania stawiane rodzicom chrzestnym

Kluczowym warunkiem jest wiek: osoba chcąca zostać matką lub ojcem chrzestnym musi mieć ukończone osiemnaście lat.

Ta zasada ma na celu zagwarantowanie wystarczającej dojrzałości emocjonalnej kandydata lub kandydatki. Zdarzają się oczywiście wyjątki.

Aby wziąć udział w katolickim nabożeństwie chrztu lub w ceremonii chrztu, kandydaci na rodziców chrzestnych sami muszą być katolikami.

Muszą być również osobami, które przyjęły Pierwszą Komunię Świętą oraz były bierzmowane. Konieczne jest ponadto bycie osobą czynnie praktykującą. Kandydaci na matkę i ojca chrzestnego nie mogą być ekskomunikowani, nie mogą także przynależeć do innego wyznania.

“Bycie rodzicem chrzestnym wymaga pełnego przekonania do tego zadania, a także odpowiedzialności oraz zainteresowania duchowym dobrobytem dziecka.”

Wyjątek od tych wymogów stosuje się, gdy kandydatką lub kandydatem jest starsza siostra bądź starszy brat dziecka i jest to jednocześnie osoba mająca mniej niż 15 lat. W takim przypadku rodzic chrzestny musi jedynie być po Pierwszej Komunii Świętej lub okazać pełną gotowość do przyjęcia tego sakramentu.

Taki układ często sprawdza się bardzo dobrze. Starsze rodzeństwo mieszka z dzieckiem, co pozwala na znaczące zaangażowanie w jego życie i rozwój. Gdy nadchodzi moment bierzmowania dziecka, jego rodzice chrzestni mogą zostać zmienieni, ale można też pozostać przy pierwotnych wyborach.

Rola rodziców chrzestnych jest kluczowa w życiu dziecka.

Strategie dla rodziców chrzestnych

Istnieją strategie, które mogą ułatwić rodzicom chrzestnym pełne odgrywanie wyznaczonej im roli.

Na początek, spróbuj stworzyć tradycje takie jak specjalny prezent, który dziecko otrzyma za dobre wyniki w nauce albo wspólne świętowanie urodzin poza domem.

Ponadto, z okazji chrztu i nadania imienia, matka i ojciec chrzestny powinni napisać do dziecka list. To pozwoli nowym rodzicom chrzestnym wzmocnić stałe wsparcie, którego będą udzielali dziecku i jego rodzicom.

Rodzice chrzestni powinni przyjąć nowe obowiązki z otwartością.

Odwiedzając rodzinę, rodzice chrzestni generalnie powinni skupić się na dziecku. Dzięki temu dziecko będzie czuło się wyjątkowe, odczuje też że ma od rodziców chrzestnych pełne wsparcie.

Rola rodziców chrzestnych polega przede wszystkim na wykonywaniu obowiązków z miłością i z dobrej woli. Wspieraj swoje dziecko chrzestne zarówno w dobrych jak i w złych momentach.

Bycie rodzicem chrzestnym oznacza bycie częścią najbliższej rodziny dziecka i odgrywanie ważnej roli w procesie jego wychowania.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.