Jak zapobiegać prześladowaniu: poznaj trzy skuteczne pomysły

Jak zapobiegać prześladowaniu: poznaj trzy skuteczne pomysły
Ana Couñago

Napisane i zweryfikowane przez psycholog Ana Couñago.

Ostatnia aktualizacja: 21 grudnia, 2022

Aby zapobiegać prześladowaniu w szkole należy koniecznie pracować z dziećmi we właściwy sposób. Czytaj dalej i poznaj trzy doskonałe pomysły do wykorzystania w klasie.

Uczniowie spędzają większość dnia w szkole w swojej klasie. Właśnie dlatego zapobieganie prześladowaniu odgrywa w tym kontekście niezwykle ważną rolę. Dlatego też zebraliśmy trzy ćwiczenia grupowe, które mogą pomóc uchronić dzieci przed prześladowaniem.

Ciężka praca nad wyeliminowaniem prześladowania w szkole to kluczowy krok do osiągnięcia poczucia jedności pośród uczniów. Innymi słowy, to właśnie brak prześladowania sprawia, że wszyscy uczniowie są w stanie skutecznie rozwijać swoje umiejętności społeczne i zdolność uczenia się.

Zapobieganie prześladowaniu a praca w grupach w klasie

Aby rozwiązać problemy związane z tego typu zachowaniem, należy postawić na pracę z dziećmi w szkole. Odgrywa ona kluczową rolę zarówno w pod kątem interwencyjnym, jak i prewencyjnym . Dlatego też tak ważne jest, aby szkoły przeprowadzały odpowiednie działania, koncentrując się na zmniejszaniu liczby przypadków prześladowania lub ich całkowitym eliminowaniu. W końcu zapobieganie to pierwszy krok prowadzący do wykorzenienia tego problemu społecznego i akademickiego.

Poniżej zmieściliśmy szczegółowe opisy trzech zajęć grupowych, które pomagają zapobiegać prześladowaniu.

Jak zapobiegać prześladowaniu: trzy pomysły

Wspólne ustalanie zasad dotyczących współistnienia w grupie

 • Zwiększa spójność grupy.
 • Tworzy dobrą atmosferę umożliwiającą współistnienie w przestrzeni nauczania.
 • Odbija się na zachowaniu w szkole.
 • Wspiera zaangażowanie w przestrzeganie zasad, zarówno na poziomie indywidualnym, jak i grupowym.
Chłopiec z napisem na dłoniach - jak zapobiegać prześladowaniu

Aby przeprowadzić to ćwiczenie zapobiegające prześladowaniu, nauczyciel powinien wykonać następujące kroki:

 1. Zachęć dzieci do burzy mózgów i wymyślenia zasad, które powinny obowiązywać w klasie przez cały rok szkolny. Niech przeczytają je na głos, dzieląc się nimi z resztą klasy.
 2. Zapisz ich sugestie na tablicy.
 3. Rozdaj każdemu z uczniów czystą kartkę papieru. Następnie poproś, by wypisali na niej zasady koegzystencji, które według nich są najlepsze.
 4. Zlicz głosy i wybierz 10 najbardziej popularnych zasad koegzystencji.
 5. Spisz te zasady na dużym plakacie i powieś go w klasie w miejscu widocznym dla wszystkich uczniów.

Ćwiczenie umożliwiające poznanie różnić i podobieństw

Czasami w klasie tworzą się małe grupy przyjaciół. Gdy do tego dochodzi, pojawia się między nimi mocna więź, ale jednocześnie nie poznają dobrze innych uczniów, znajdujących się poza ich grupą.

Dlatego też celem tego ćwiczenia jest zapoznanie ze sobą wszystkich uczniów w klasie, zwiększając tym samym spójność grupy i jej tożsamość Tym samym założenia tego ćwiczenia są następujące:

Aby przeprowadzić to ćwiczenie, nauczyciel powinien wykonać następujące kroki:

 1. Rozdaj uczniom czyste kartki i poproś ich, aby odpowiedzieli na kilka pytań dotyczących ich zainteresowań i preferencji.
 2. Podziel klasę na małe grupy, aby uczniowie mogli odkryć osoby, z którymi mają coś wspólnego, nie odrzucając z góry żadnej osoby.
 3. Daj każdej grupie plakat. Poproś, aby uczniowie umieścili w jednej kolumnie wspólne zainteresowania i preferencje. W drugiej powinny zaleźć się rzeczy, które ich różnią.
 4. Przeczytaj odpowiedzi widoczne na plakatach nie ujawniając, do której grupy należą. Uczniowie będą musieli zgadywać, które odpowiedzi należą do danej grupy.

Określanie i rozpoznawanie prześladowania

W dzisiejszych czasach uczniowie często stykają się ze słowem “prześladowanie”. Pojawia się ono w mediach, pada z ust rodziców i kolegów z klasy. Chociaż zdają sobie sprawę z tego, że prześladowanie istnieje, to często nie wiedzą, na czym dokładnie ono polega.

Piłeczki do ping ponga z buźkami

To zadanie pomoże uczniom dowiedzieć się, na czym polega prześladowanie i dogłębnie je zrozumieć. Koniec końców, aby zapobiegać prześladowaniu należy je najpierw dokładnie zdefiniować. Cele tego ćwiczenia, które pomaga zapobiegać prześladowaniu w grupie, to:

 • Dostarczanie uczniom informacji o prześladowaniu.
 • Zachęcanie uczniów do rozpoznawania przykładów prześladowania w szkole. 
 • Maksymalizacja współpracy.
 1. Poproś uczniów, aby stworzyli małe grupy i opracowali własną definicję prześladowania.
 2. Przeczytaj na głos ich definicje i zapisz je na tablicy.
 3. Bazując na pomysłach całej klasy stwórzcie wspólnie jedną, spójną definicję.
 4. Jeśli uczniowie nie wymienili jakichś istotnych elementów związanych z tym zagadnieniem, dodaj je i uzupełnij stworzoną wspólnie definicję.
 5. Zapisz uzgodnioną definicję prześladowania na plakacie i zawieś ją obok zasad koegzystencji.
 6. Rozdaj uczniom 3×5 kart, które opisują różne sytuacje. Poproś ich, aby wskazali, czy podpadają one pod definicję prześladowania czy nieTym samym sprawdzisz, czy uczniowie zrozumieli pojęcie prześladowania i są w stanie je rozpoznać.

Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.