Odporność u dzieci i znaczenie jej nauczania już od młodych lat

Nauczanie dzieci sztuki, jaką jest odporność, daje im zasoby potrzebne do uzyskania zdrowego i szczęśliwego życia. Nie chodzi tutaj tylko o odnajdywanie drogi prowadzącej do bogactw materialnych i skupienie się na jasnej stronie rzeczy. Raczej chodzi o zdobycie różnych niezbędnych umiejętności życiowych.
Odporność u dzieci i znaczenie jej nauczania już od młodych lat

Ostatnia aktualizacja: 05 września, 2021

Odporność odnosi się do umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach i wychodzenia obronną ręką pomimo licznych przeciwności losu. Oczywiście nie trzeba dodawać, że dzieci muszą być mimo tego objęte zawsze opieką i ochroną ze strony dorosłych.

Jednak nauczanie dzieci tego, czym jest odporność już od najmłodszych lat, może być dobrym źródłem do rozwijania u nich pełnej niezależności.

Wyniki badania przeprowadzonego przez Departament ds. Zdrowia w Minnesocie pozwoliły ustalić, że odporność jest wynikiem zestawu dynamicznych interakcji między niekorzystnymi doświadczeniami danej osoby, a czynnikami zapewniającymi jej ochronę.

I choć definicja ta może się na pozór wydawać skomplikowana, w dalszej części naszego dzisiejszego artykuł zaprezentujemy Ci bardziej obszerne wyjaśnienia tego zagadnienia. Zapraszamy zatem do lektury!

Odporność u dzieci i jej zastosowanie w prawdziwym życiu

Nauczanie dzieci sztuki, jaką jest odporność, daje im zasoby potrzebne do uzyskania zdrowego i szczęśliwego życia. Nie chodzi tutaj tylko o odnajdywanie drogi prowadzącej do bogactw materialnych i skupienie się na jasnej stronie rzeczy. Raczej chodzi o zdobycie różnych niezbędnych umiejętności życiowych.

Często zdarza się, że spotykamy na swojej drodze osoby lub rodziny, które przeżyły niezwykle trudne doświadczenia, ale udało im się je pokonać. Ale jednocześnie łatwo możemy wskazać w swoim otoczeniu przyjaciół i członków rodziny, którzy rozpadają się na kawałki w obliczu najmniejszych nawet niedogodności.

Uśmiechnięte dziecko

Co zatem konkretnie wyróżnia jedną grupę osób od drugiej? Ogólnie rzecz biorąc istnieją niewątpliwie czynniki genetyczne, społeczne i behawioralne, które odgrywają znaczącą rolę w rozwoju tego typu różnic w podejściu do rzeczywistości. Różne badania potwierdzają jednak, że decydującym czynnikiem jest tutaj odporność.

W ujęciu fizycznym odporność nosi nazwę sprężystości. Według książkowej definicji jest to „zdolność substancji do powrotu do normalnego kształtu po zgięciu, rozciągnięciu lub naciśnięciu” (według Cambridge Dictionary).

W biologii odporność określana jest jako „niepodatność organizmu na działanie niekorzystnych czynników zewnętrznych takich jak brak wody, brak pokarmu, obecność toksyn, pasożytów, mikroorganizmów chorobotwórczych” (według Biologia: słownik encyklopedyczny)

Jeśli chodzi o odporność u ludzi, odnosi się ona do „zdolności do bycia szczęśliwym, odnoszącym sukcesy i tak dalej nawet po tym, gdy wydarzy się w życiu takiej osoby coś trudnego lub złego” (według Cambridge Dictionary).

Odporność: czy jest to coś, co nas wyróżnia?

Dwie rodziny dotknięte bólem związanym z utratą dziecka będą obchodzić żałobę w różny sposób. Na przykład pierwsza z nich może się po prostu załamać w obliczu takiej tragedii. W tym samym czasie w drugiej rodzinie mogą stopniowo pojawiać się różne etapy żałoby, które obejmują kolejno:

Odporność u dzieci dzieci – jej nauczanie to proces pełen zasadniczych zmian

Ogólnie rzecz biorąc możemy powiedzieć, że odporność wydaje się być czynnikiem, który może spowodować znaczną zmianę w sposobie, w jaki dana osoba patrzy na świat i reaguje na pojawiające się na jej drodze problemy. Do najważniejszych czynników kształtujących odporność należą przede wszystkim następujące aspekty:

  • Poczucie pewności siebie.
  • Wiara we własne siły i umiejętności.
  • Duchowość.
  • Poczucie humoru.

Często uważana za umiejętność typowo życiową odporność zajmowała ważne miejsce w poprzedniej dekadzie. I nadal w sumie to czyni. Nie oznacza to jednak, że odporność jest uniwersalnym lekarstwem na wszystkie trudne sytuacje w życiu. Jest to jednak podstawowa umiejętność, której nabywanie musimy promować nieustannie zarówno w naszych domach, jak i szkołach.

Podsumowanie naszych dzisiejszych rozważań

Odporność to ogólnie rzecz biorąc zdolność osoby do pokonywania problemów i przekształcania przeszkód w mocne strony. Podczas gdy niektóre biologiczne i wrodzone składniki mogą wchodzić tutaj w grę, dobrą wiadomością jest to, że odporność jest czymś, czego ludzie mogą się zarówno nauczyć, jak i rozumieć.

Odporna dziewczynka

Juan de Dios Uriarte Arciniega, profesor na Wydziale Psychologii Rozwoju i w Szkole Nauczycieli w Bilbao, zauważa, że:

„Szkoła może stanowić istotny kontekst dla integralnego rozwoju i promowania odporności u wszystkich uczniów. Zarówno tych znajdujących się w niekorzystnej sytuacji lub też nie. Jeśli tylko jest w stanie przekroczyć zwykłą funkcję poznawczą nauczania i uczenia się. […]

Dzięki temu stanie się prawdziwą przestrzenią komunikacji, dającą wszystkim uczniom możliwość nawiązania pozytywnych więzi. W niektórych przypadkach  to właśnie one rekompensują negatywne doświadczenia w innych kontekstach społecznych. ”
–prof. Juan de Dios Uriarte–

Mając powyższe na uwadze sądzimy, że zachęcanie nauczycieli, pracowników służby zdrowia i rodziców do promowania odporności jest wyzwaniem, które warto podjąć. Przede wszystkim dla dobra naszych dzieci.


Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.